Edukacja

Szkolenie dla nauczycieli spoza Warszawy (2016/2017)

Alfabet sztuki, czyli jak czytać sztukę współczesną.

  • termin zgłoszeń: do 16 października
  • terminy zjazdów: 28-29.10.2016, 25-26.11.2016, 16-17.12.2016, 13-14.01.2017

zgłoszenia przyjmuje: Zofia Koźniewska z Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, tel. 22 556 96 74, info@tzsp.art.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń. Informację o zakwalifikowaniu na szkolenie uczestnicy otrzymają mailowo 3 października

Alfabet sztuki to cztery spotkania ze sztuką współczesną i twórczością wybranych artystów, których prace znajdują się w zbiorach Zachęty lub prezentowane są na aktualnych wystawach. Sztuka współczesna jest wielowątkowa, a tematem dzieł często stają się problemy społeczne, polityczne czy światopoglądowe. Artyści, komentując aktualne i historyczne zjawiska, posługują się różnymi mediami (film, rzeźba, fotografia, malarstwo, performans). Celem szkolenia jest prezentacja metod angażowania ucznia w samodzielną analizę dzieła sztuki oraz doskonalenie narzędzi do interpretowania i odczytywania języka współczesnych artystów, a także nauka kreatywności poprzez oglądanie prac, dyskutowanie o nich i branie udziału w inspirowanych nimi warsztatach. Rozmawiając z uczniami o sztuce współczesnej, uczymy ich świadomego odbioru rzeczywistości, stawiania pytań, wyciągania wniosków, twórczego i krytycznego myślenia, wrażliwości estetycznej i społecznej, formułowania myśli, otwartości na różnorodność. Podczas szkolenia przedstawimy sylwetki czterech artystów/artystek, których prace znajdują się w kolekcji Zachęty, i poprowadzimy warsztaty na czterech wystawach prezentowanych w Zachęcie. Opowiemy również, jak twórczo wykorzystać w edukacji dostępne w internecie zasoby Zachęty, wskażemy inne portale i strony internetowe, z których warto czerpać wiedzę o sztuce współczesnej, zwrócimy uwagę na szanse i zagrożenia wynikające z korzystania z zasobów sieci przez uczniów i podpowiemy, jak bezpiecznie, z poszanowaniem praw autorskich, opublikować efekty pracy uczniów w Internecie.

Szkolenie obejmujące łącznie 39 godzin lekcyjnych jest przeznaczone dla nauczycieli spoza Warszawy ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, nauczających wiedzy o kulturze, historii sztuki, języka polskiego i przedmiotów artystycznych oraz wszystkich tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o sztuce współczesnej i poszukują inspiracji do prowadzenia zajęć. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia ukończenia kursu oraz materiały edukacyjne.

Warunkiem ukończenia szkolenia będzie zaprezentowanie zajęć (lekcji, projektu edukacyjnego) przeprowadzonych w placówkach uczestników, do których inspirację stanowiły zajęcia lub materiały edukacyjne prezentowane w ramach szkolenia. Prezentacja odbędzie się podczas ostatniego spotkania z cyklu.

Zajęcia odbywają się w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki, pl. Małachowskiego 3 w Warszawie. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie i zwrot kosztów podróży.

REGULAMIN SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI (pdf)

Kwestionariusz zgłoszeniowy "Alfabet sztuki" (pdf)

Szczegółowy program szkolenia zamieścimy wkrótce na:
tzsp.art.pl
2015.zacheta.art.pl/pl/edukacja/szkoly-i-przedszkola

Organizatorem szkolenia jest Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych i Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki.

Mecenasem projektu jest CIECH S.A.


6/53