XII Międzynarodowe Biennale Plakatu

06.06 – 27.08.1988 XII Międzynarodowe Biennale Plakatu

Powiązane materiały
 • mediateka / audiodeskrypcja
  Plakat wystawy „XII Międzynarodowe Biennale Plakatu"
  I
 • mediateka / audiodeskrypcja
  Plakat wystawy „XII Międzynarodowe Biennale Plakatu"
  II
 • Jasnozielona okładka z cienką, białą ramką dookoła. Pośrodku jedynki zapisane w układzie wyniku meczu lub proporcji, czyli z dwukropkiem pomiędzy - 1:1. Przy prawej krawędzi logo biennale: czarna, nieregularna obwódka wokół białego, pionowego prostokąta, n
  mediateka / książki
  XII Międzynarodowe Biennale Plakatu Warszawa 1988 = 12th International Poster Biennale Warsaw 1988
 • Na białym tle obok siebie dwa czarne prostokąty z zaokrąglonymi rogami, w środku białe, w ich środku czarna kropka. Poniżej czarne napisy.
  mediateka / plakaty
  XII Międzynarodowe Biennale Plakatu
  plakat z audiodeskrypcją
 • Na białym tle trzy kształty. Fioletowe: prostokąt z zaokrąglonymi rogami i kropką w białym środku i uproszczony kształt oka. Niżej czarny kształt oka.
  mediateka / plakaty
  XII Międzynarodowe Biennale Plakatu
  plakat z audiodeskrypcją

Informacje

XII Międzynarodowe Biennale Plakatu
06.06 – 27.08.1988

Zachęta Centralne Biuro Wystaw Artystycznych
pl. Małachowskiego 3, 00-916 Warszawa
Zobacz na mapie

Materiały zdigitalizowane w ramach projektu „Otwarta Zachęta. Digitalizacja i udostępnienie polskich zasobów sztuki współczesnej ze zbiorów Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki oraz budowa narzędzi informatycznych, rozwój kompetencji kadr kultury, animacja i promocja służące wykorzystaniu i przetwarzaniu cyfrowych zasobów kultury w celach edukacyjnych, naukowych i twórczych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0025/19-00”

:
aaaaaa