17 Międzynarodowa Wystawa Architektury – La Biennale di Venezia Trouble in Paradise

29.08 – 29.11.2020 17 Międzynarodowa Wystawa Architektury – La Biennale di Venezia Trouble in Paradise

Pawilon Polski na Międzynarodowej Wystawie Architektury – La Biennale di Venezia

zespół kuratorski: PROLOG +1 (Mirabela Jurczenko, Bartosz Kowal, Wojciech Mazan, Bartłomiej Poteralski, Rafał Śliwa i Robert Witczak)
komisarz Pawilonu Polskiego: Hanna Wróblewska
zastępca komisarza: Ewa Mielczarek

Na problemy ekologiczne, społeczne i polityczne, gospodarcze czy mieszkaniowe architekci zwykli patrzeć z perspektywy miasta, którego mechanizmy rozumieją, potrafią opisać i przeanalizować. Tymczasem kolektyw PROLOG +1 wpisuje się w nurt zapoczątkowany w ostatnich latach, w którym architekci i badacze skupiają się na „wszystkim, co nie jest miastem”. Twórcy wystawy w Pawilonie Polskim stawiają wieś w centrum wystawy Trouble in Paradise i tam chcą szukać rozwiązań globalnych problemów. Uważają, że w czasach narastających lokalnych i światowych kryzysów obszary wiejskie są istotnym elementem budowania zrównoważonych wspólnot ludzkich.

W ramach wystawy PROLOG +1 traktuje wieś jako niezależny obszar badań. Postrzega ją jako produkt zaplanowanych społecznych, przestrzennych i politycznych eksperymentów państwa. Studium przypadku Polski — kraju, w którym 93 procent powierzchni stanowią obszary wiejskie — staje się instrumentem do zrozumienia specyfiki postsocjalistycznej Europy i umożliwia wskazanie problemów w skali globalnej. Metodą przyjętą dla zrozumienia tego, czym jest wieś, jest analiza jej terytorium, osady i domu — trzech obszarów, na których skupili zainteresowanie autorzy wystawy. Współdzielenie dóbr, własność gruntów, planowanie przestrzenne oraz sposoby pracy i wspólnego życia są uniwersalne niezależnie od miejsca. Krajobraz wiejski poddany jest siłom kapitału, zmniejsza się liczba mieszkańców pracujących na roli, a rośnie odsetek osadników z miast. Brakuje wizji pracy na wsi i pomysłów na zamieszkanie w otoczeniu, w którym siły gospodarcze tworzą nowy krajobraz. Ideą projektu jest dialog i skonfrontowanie doświadczeń, teorii, edukacji i praktyki z wielu miejsc, co pozwoli spojrzeć na wieś świeżym okiem. Dlatego PROLOG +1 zaprosił do współpracy grono architektów z Europy, które wniesie do wystawy wielopłaszczyznowe spojrzenie na wieś przez pryzmat terytorium, osady i domu.

Hasłem przewodnim 17 Międzynarodowej Wystawy Architektury jest pytanie „Jak będziemy żyli razem”, postawione przez Hashima Sarkisa, kuratora generalnego biennale. Profesor i dziekan School of Architecture and Planning w Massachusetts Institute of Technology apeluje:

„W obliczu zaostrzających się podziałów politycznych i rosnących nierówności ekonomicznych wzywamy architektów do wyobrażenia sobie przestrzeni, w których możemy żyć razem: razem jako istoty ludzkie […], razem jako planeta stojąca w obliczu kryzysów wymagających globalnych środków zaradczych”.

PROLOG +1 odpowiedzi szuka poza miastem, proponując próbę definicji alternatywnych sposobów pracy i zamieszkania oraz szukając dóbr wspólnych — tego z czego możemy korzystać razem bez narzuconych ograniczeń.


projekt graficzny: zespół wespół

Informacje

17 Międzynarodowa Wystawa Architektury – La Biennale di Venezia
Trouble in Paradise
29.08 – 29.11.2020

Pawilon Polski na Międzynarodowej Wystawie Architektury – La Biennale di Venezia
Giardini della Biennale, Wenecja, Włochy
Zobacz na mapie

Organizator:
Zachęta

Udział Polski w 17 Międzynarodowej Wystawie Architektury w Wenecji finansuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej:
MKiDN