KOLEKCJE Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki w Narodowym Forum Muzykie we Wrocławiu

19.02 – 31.07.2019 KOLEKCJE Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki w Narodowym Forum Muzykie we Wrocławiu

Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego

kuratorzy: Joanna Egit-Pużyńska, Anna Podsiadły, Henryk Gac
artyści: Sylwester Ambroziak, Janina Barcicka, Andrzej Bednarczyk, Krzysztof M. Bednarski, Jan Berdyszak, Tomasz Ciecierski, Jan Cykowski, Tomasz Domański
Edward Dwurnik, Wojciech Fangor, Miłosz Flis, Jerzy Fober, Ryszard Grzyb, Jacek Jagielski, Jerzy Jarnuszkiewicz, Kijewski/Kocur, Piotr Kurka, Paweł Kowalewski, Grzegorz Kowalski, Alicja Kwade, Jarosław Modzelewski, Włodzimierz Pawlak
Urszula Pieregończuk, Marta Pszonak, Adolf Ryszka, Marek Sobczyk, Maciej Szańkowski, Tomasz Tatarczyk, Magdalena Więcek-Wnuk, Ryszard Woźniak, Krzysztof Zarębski, Jacek Ziemiński, Andrzej Zwierzchowski, Sofie Żezmer
organizatorzy: Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Narodowe Forum Muzyki, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
wernisaż: 19.02.2019 (wtorek), godz. 18:00, NFM, foyer -1

Formowanie kolekcji sztuki to proces, który podobnie jak sama sztuka podlega nieustannej transformacji i okresowym weryfikacjom. Dumę wielu instytucji kulturalnych w Polsce – muzeów, centrów sztuki, fundacji – stanowi spuścizna wielu pokoleń artystów, sukcesywnie gromadzona w celu jej udostępniania, popularyzowania i promowania. Kolejne odsłony fragmentów zbiorów, zestawiane w różnych konfiguracjach, w różnych przestrzeniach i lokalizacjach, umożliwiają nowe spojrzenie na kolekcję jako układ otwarty i dialog artefaktów z tym, co aktualne, bieżące, na topie.

Wystawa przygotowana przez Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku i Zachętę – Narodową Galerię Sztuki w Warszawie na bazie kolekcji obu instytucji prezentuje dzieła wybitnych, kanonicznych artystów oraz znaczących twórców młodej i średniej generacji, poruszających się w obrębie różnorodnych tendencji i nurtów artystycznych. Pokaz stanowi reprezentatywny zbiór polskiej sztuki drugiej połowy XX wieku oraz początku naszego stulecia.

Spośród wielu tysięcy dzieł kuratorzy wybrali blisko sześćdziesiąt eksponatów, w tym pełnoplastyczne rzeźby, przestrzenne obiekty i instalacje, film wideo z kolekcji orońskiej oraz wielkoformatowe obrazy olejne i temperowe ze zbioru Zachęty.

Prezentację budują między innymi dzieła sztuki abstrakcyjnej, konceptualnej, a także prace reprezentujące tendencje figuratywne, postmodernistyczne i ekspresyjne, inspirowane pop-artem, będące reakcją na nową rzeczywistość i sytuację ekonomiczno-kulturową w naszym kraju po 1989 roku. Niektóre z nich wynikły z zainteresowania artystów aktualnymi zjawiskami współczesnej kultury, inne powstały w izolacji do panujących mód czy tendencji.

Informacje

KOLEKCJE
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki w Narodowym Forum Muzykie we Wrocławiu
19.02 – 31.07.2019

Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego
plac Wolności 1, 50-071 Wrocław
Zobacz na mapie