Czuję coś. Nie wiem co / Simt ceva – nu știu exact ce

15.04 – 05.06.2021 Czuję coś. Nie wiem co / Simt ceva – nu știu exact ce

Art Encounters Foundation, Timişoara

artyści: Zofia Gramz / Lera Kelemen / Ana Kun / Janusz Łukowicz / Andreea Medar / Carmen Nicolau / Paulina Pankiewicz / Pusha Petrov & Miki Velciov / Anna Siekierska / Mikołaj Szpaczyński / Sorina Vazelina / Marta Węglińska
kuratorki: Magda Kardasz & Diana Marincu

Wystawa Czuję coś. Nie wiem co to wspólny projekt zainicjowany przez Art Encounters Foundation w Timişoarze i warszawskie Miejsce Projektów Zachęty. Jego celem jest zbudowanie twórczego pomostu pomiędzy artystami działającymi na scenie sztuki w Timişoarze i polskimi twórcami, biorącymi udział w wystawach zorganizowanych przez MPZ w ciągu kilku ubiegłych lat.

Do przygotowanej przez kuratorki Magdę Kardasz i Dianę Marincu wystawy zaproszono sześć artystek indywidualnych i parę artystów z Timişoary (Lera Kelemen, Ana Kun, Andreea Medar, Carmen Nicolau, Pusha Petrov & Miki Velciov, Sorina Vazelina) oraz sześcioro polskich artystów (Zofia Gramz, Janusz Łukowicz, Paulina Pankiewicz, Anna Siekierska, Mikołaj Szpaczyński, Marta Węglińska).

Pokaz opiera się na kilku powiązanych ze sobą wątkach tematycznych, takich jak związek pomiędzy naturalnymi ekosystemami i ingerencją człowieka, wyobrażenie hybrydowych, antropomorficznych istot jako przedłużenie wielu aspektów ludzkiego istnienia oraz aktywistyczne i ekologiczne gesty artystów wobec środowiska, miasta, przestrzeni publicznej i zmian społecznych. Zaproszeni artyści dążą do stworzenia struktur opartych na samoorganizacji i współpracy, poprzez które odchodzą od istniejących systemów. Inspirację czerpią intuicyjnie z natury i dzikiej przyrody. Ich celem jest budzenie osobistego i kolektywnego sumienia świadomego kwestii, które definiują ludzką egzystencję w dzisiejszym wyczerpanym antropocentrycznym środowisku.

Tytuł wystawy zainspirowany został rysunkiem Zofii Gramz i podkreśla stan niepewności, jaki przekazuje nam sama planeta, a także rozdźwięk pomiędzy emocjami a myślami, spowodowany obecną sytuacją, która często staje się absurdalna.

Wystawy
18/481
Powiązane materiały
  • Grafika obiektu: Czuję coś. Nie wiem co / Simt ceva – nu știu exact ce
    mediateka / plakaty
    Czuję coś. Nie wiem co / Simt ceva – nu știu exact ce

Informacje

Czuję coś. Nie wiem co / Simt ceva – nu știu exact ce
15.04 – 05.06.2021

Art Encounters Foundation, Timişoara
Timişoara, Rumunia
Zobacz na mapie