Bardzo różnie i bardzo dobrze. Grafiki z kolekcji Zachęty Część II

11.12.2019 – 08.03.2020 Bardzo różnie i bardzo dobrze. Grafiki z kolekcji Zachęty Część II

Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie

kuratorki: Małgorzata Bogdańska, Joanna Egit-Pużyńska, Maria Świerżewska (dział zbiorów i inwentarzy Zachęty)
współpraca ze strony Biura Wystaw Artystycznych w Tarnowie: Ewa Łączyńska-Widz z zespołem
projekt ekspozycji: Lotne Studio
artyści: Antoni Alster, Alojzy Balcerzak, Janina Biała-Szypuła, Krystyna Bieniek, Antoni Boratyński, Zofia Broniek, Franciszek Bunsch, Halina Chrostowska, Stanisław K. Dawski, Barbara Dega-Komitowska, Mieczysław Detyniecki, Wanda Ficowska-Wapińska, Józef Gielniak, Magdalena Gomulicka-Damska, Maria Hiszpańska-Neumann, Tadeusz Jackowski, Teresa Jakubowska, Władysław Jarocki, Mieczysław Jurgielewicz, Andrzej Kandziora, Izolda Kotlarczyk, Józef Kotlarczyk, Bogna Krasnodębska-Gardowska, Irena Kuran-Bogucka, Benon Liberski, Mieczysław Majewski, Marian Malina, Jerzy Napieracz, Barbara Narębska-Dębska, Anna Nehringowa, Bronisław Nowicki, Józef Pakulski, Jerzy Panek, Olga Peczenko-Srzednicka, Andrzej Pietsch, Edmund Piotrowicz, Henryk Płóciennik, Janusz Przybylski, Aleksander Rak, Leszek Rózga, Andrzej Rudziński, Marek Sapetto, Roman Skowron, Paweł Steller, Stefan Suberlak, Ewa Śliwińska, Wacław Waśkowski, Maria Wąsowska, Mieczysław Wejman, Teresa Wierusz

Kolekcja grafiki warsztatowej Zachęty — Narodowej Galerii Sztuki to świadectwo historii instytucji. Większość z liczącego obecnie ponad dwa tysiące zbioru odbitek pochodzi z czasów, kiedy Zachęta działała jako Centralne Biuro Wystaw Artystycznych. Instytucja została powołana w 1949 roku (w 1994 przekształcona w Zachętę Państwową Galerię Sztuki, a następnie w galerię narodową) w celu popularyzacji aktualnej sztuki nie tylko w Warszawie, ale także na terenie całej Polski. Jako jeden z pierwszych został utworzony krakowski oddział CBWA, a w zasięgu jego działalności znalazły się Zakopane i Tarnów.

W 1962 roku tzw. oddziały terenowe zostały przekształcone w Biura Wystaw Artystycznych działające pod merytoryczną opieką CBWA. Taka struktura organizacyjna pozwalała na dotarcie z wystawami do najdalszych zakątków Polski. Przykładem mogą być objazdowe wystawy grafiki przygotowane przez CBWA Zachętę z myślą o mieszkańcach mniejszych miast. Podróżowały po całej Polsce, trafiając do domów kultury, świetlic, klubów garnizonowych i zakładów pracy. W niektórych latach jednocześnie krążyło po Polsce aż dziesięć różnych zestawów grafiki!

W ubiegłym roku Zachęta po raz pierwszy zaprezentowała publiczności obszerny fragment swoich zbiorów graficznych. „Bardzo różnie i bardzo dobrze”. Grafiki z kolekcji Zachęty to nowa odsłona tej prezentacji realizowana w dwóch przestrzeniach: Miejskiej Galerii Sztuki w Zakopanem i Biurze Wystaw Artystycznych w Tarnowie. Data otwarcia wystawy w Tarnowie nie jest przypadkowa — wiąże się ze 101 rocznicą urodzin Jerzego Panka, wybitnego grafika pochodzącego z tego miasta.

Wystawa koncentruje się na okresie wyznaczonym przez daty dwóch ważnych wystaw zorganizowanych w Zachęcie — I Ogólnopolskiej Wystawy Grafiki Artystycznej i Rysunku w 1956 roku oraz Grafiki w Polsce Ludowej w roku 1971. To oczywiście umowna cezura, wskazująca jednak czas, kiedy polska grafika była nie tylko wyraźnie obecna w programie wystawienniczym instytucji, ale także święciła triumfy na arenie międzynarodowej. Zestaw 116 dzieł pokazywanych w Zakopanem i 86 w Tarnowie jest wynikiem wyboru, na który miał wpływ nie tylko poziom artystyczny i różnorodność stylistyczna prac, ale także ich historia — obecność na ekspozycjach CBWA.

W ramach pierwszej części wystawy w Miejskiej Galerii Sztuki w Zakopanem została pokazana dokumentacja ekspozycji, które odbyły się w gmachu Zachęty. Materiały prezentowane w BWA w Tarnowie mają przybliżyć ogólnopolskie i międzynarodowe funkcjonowanie instytucji, a przede wszystkim współpracę pomiędzy CBWA a lokalnymi BWA.

Program wystawienniczy w okresie, do którego sięgamy, obejmował wiele cyklicznych prezentacji sztuki marynistycznej, wojskowej, tematów związanych z wsią, pracą czy człowiekiem, co często było uwarunkowane politycznie. Tematyczny układ obecnej ekspozycji jest inspirowany ówczesnymi wystawami, sposobem myślenia ich organizatorów i komisarzy. A tytułowe „bardzo różnie i bardzo dobrze”— zaczerpnięte z jednego z artykułów prasowych — odnosi się nie tylko do zaprezentowanego fragmentu kolekcji grafik Zachęty, ale także do jej całości.


Jerzy Panek, Spadochroniarz I, 1963, drzeworyt, kolekcja Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki, fot. J. Gładykowski

Wystawy
34/481

Informacje

Bardzo różnie i bardzo dobrze. Grafiki z kolekcji Zachęty
Część II
11.12.2019 – 08.03.2020

Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie
Słowackiego 1, 33-100 Tarnów
Zobacz na mapie