20.12.2021

PLANY NA ROK 2022

 

ZACHĘTA | plac Małachowskiego 3

 • Hege Lønne | do 6 lutego 2022
  kuratorzy: Michał Jachuła i Maria Rubersz

  Retrospektywna wystawa norweskiej artystki Hege Lønne (1961–2018) obejmuje prace ze wszystkich okresów jej twórczości, w tym rzeźby, instalacje, fotografie i wideo. Ważną inspiracją wynikającą ze skandynawskich korzeni artystki jest również natura, jej prace podejmują też prekursorsko tematykę ekologii.
  Wystawa uwypukla pojęcie rozszerzonej rzeźby, w tym działań performatywnych oraz otwartych układów rzeźbiarskich zapisanych w seriach fotografii Lønne. Częścią prezentacji stały się niepublikowane zdjęcia Warszawy z czasu transformacji ustrojowej, widzianej oczami outsidera, ale i osoby mocno związanej z Polską i zafascynowanej sztuką Europy Środkowo Wschodniej.
  Projekt realizowany we współpracy z Trondheim Kunstmuseum
   
 • Między kolektywizmem a indywidualizmem — awangarda japońska w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku | do 13 marca 2022
  kuratorka: Maria Brewińska
  współpraca: The Japan Foundation

  Pierwsza tak obszerna wystawa sztuki japońskiej tego okresu, obejmująca nurt sztuki „reportażowej”, malarstwa rejestrującego kondycję społeczeństwa japońskiego po wojnie, zjawiska awangardowe reprezentowane przez kolektywy, grupy artystyczne, a także indywidualne działania twórcze. Zaprezentowany zostanie dorobek artystów z generacji przedwojennej oraz powojennego młodego pokolenia tworzącego w różnych mediach, ale też przykłady architektury, która zrewolucjonizowała przestrzeń prywatną i publiczną. Wystawie towarzyszy książka, której współwydawcą jest The Japan Foundation.
   
 • Kobiety żyją dla miłości. Teresa Gierzyńska | do 6 marca 2022
  kuratorka: Joanna Kordjak do 6 marca 2022

  Bogaty dorobek Teresy Gierzyńskiej (ur. 1947), rzeźbiarki, fotografki, graficzki, wciąż pozostaje nieznany szerszej publiczności. Duża, monograficzna wystawa w Zachęcie wraz z towarzyszącą jej obszerną publikacją daje po raz pierwszy pełen wgląd w tę oryginalną twórczość, sytuującą się na styku różnych dyscyplin i mediów. Wystawie towarzyszy książka.
   
 • Mariusz Wilczyński. Zabij to… | 3 marca–26 czerwca 2022
  kuratorka: Marta Miś
  wystawa dofinansowana ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
  partner wystawy: EC1 Łódź

  Wystawa z cyklu prezentacji indywidualności polskiej animacji (Julian Antonisz, Kazimierz Urbański) tym razem skupiona jest tylko na jednym filmie — „opus magnum” Mariusza Wilczyńskiego. W medium wystawy pokażemy nie tylko plastyczną stronę realizacji animacji w autorskiej technice, ale także bogaty, pozafilmowy materiał audiowizualny budujący szerszy kontekst dla tego dzieła. Wystawie towarzyszyć będzie książka artystyczna, łącząca mikroeseje literackie zainspirowane filmem oraz rysunki Wilczyńskiego. Zaproszenie do udziału przyjęli Dorota Masłowska, Maciek Bielawski i Jakub Żulczyk. Współwydawcą książki jest EC1 Łódź.
   
 • Jerzy Krawczyk. Malarstwo | 7 kwietnia–19 czerwca 2022
  kurator: Michał Jachuła
  współpraca: Muzeum Sztuki w Łodzi

  Przewodnim wątkiem retrospektywy Jerzego Krawczyka (1921 1969) będzie „formuła” realizmu przestrzennego, wypracowana przez malarza w dojrzałym okresie twórczości. Prezentacja obejmie obrazy poświęcone wojnie i Holokaustowi, pejzaże łódzkie i morskie oraz realistyczne w formie i socjalistyczne w treści prace tworzone w ramach ogólnopolskiej Grupy Malarzy Realistów. Część wystawy z anatomicznymi realizacjami Krawczyka poświęcona zostanie związkom sztuki i medycyny. Ogromny dorobek artysty, doceniony i rozpoznany przede wszystkim w latach 60. i 70. XX wieku, nie jest dzisiaj szerzej znany.
  Wystawie towarzyszyć będzie katalog, którego współwydawcą jest Muzeum Sztuki w Łodzi.
   
 • Natalia Romik. Kryjówki. Architektura przetrwania | 31 marca–17 lipca 2022
  kuratorzy: Stanisław Ruksza, Kuba Szreder
  artystyczny projekt badawczy: Natalia Romik
  współpracowniczka naukowa, kuratorka programu publicznego: Aleksandra Janus
  współpraca: TRAFO Trafostacja Sztuki, Szczecin

  Tematem projektu Natalii Romik, wysoko ocenionego przez jury konkursu 10. Międzynarodowej Wystawy Architektury w Wenecji,  jest architektura przetrwania — półprzezroczyste i lustrzane odlewy kryjówek budowanych i wykorzystywanych przez Żydów podczas Holokaustu. Artystycznie modyfikując modele kryjówek, które z definicji muszą pozostać niewidoczne dla niepowołanego oka, Romik podejmie grę z widzialnością jako istotną właściwością ich architektonicznej formy.
  Wystawa i program publiczny zorganizowane dzięki wsparciu Taube Foundation for Jewish Life & Culture i Rozen Family Foundation.
   
 • Plac Małachowskiego wraz z projektem performatywnym | czerwiec–październik 2022
  kuratorka: Magdalena Komornicka
  współpraca działów edukacji, komunikacji, Księgarni Artystycznej, zespołów dostępności i pierwszego kontaktu

  Czasowe instalacje artystyczne, a także program performatywny i edukacyjny w ramach Lata w mieście. Kontynuacja działań związanych z rewitalizacją placu.
   
 • LOT | 21 kwietnia– 3 lipca 2022
  artysta: Roman Stańczak
  kuratorzy: Łukasz Ronduda i Łukasz Mojsak

  Pokaz rzeźby zrealizowanej do Pawilonu Polskiego, prezentowanej z dużym sukcesem na 58 Biennale Sztuki w Wenecji. Wystawie w Zachęcie towarzyszyć będzie również film z powstawania tej pracy oraz odwołania do wcześniejszych działań artysty.
   
 • Niepokój przychodzi o zmierzchu | 15 lipca–16 października 2022
  kuratorka: Magdalena Komornicka
  partner: Fundacja Sztuki Polskiej ING

  Socjalizacja pokolenia współczesnych dwudziestolatków i trzydziestolatków była zawieszona „pomiędzy” — stare wzorce jeszcze nie upadły, a nowe wciąż się nie wykształciły. Kształtują się one na naszych oczach w czasach kumulacji kryzysów i momentów zwrotnych obniżających poczucie bezpieczeństwa. Wszystko wydaje się dziś groźne, podważana jest jakakolwiek pewność co do przyszłości: od rozwoju technologii wymykających się spod kontroli, przez niesprawiedliwości społeczne i wcześniej nieprzewidywalne wykluczenia, aż po pandemię. Wystawa stanowiąca obszerną prezentację młodego pokolenia polskich artystek i artystów (urodzeni w drugiej połowie lat 80. i w latach 90. XX wieku) stanie się opowieścią o świecie, który zdaje się chylić ku upadkowi.
   
 • Susan Mogul | 4 sierpnia–30 października 2022
  kurator: Michał Jachuła

  Wystawa wybitnej amerykańskiej artystki, pionierki sztuki wideo. Głównymi tematami sztuki Susan Mogul jest pamięć oraz kwestie tożsamościowe w ujęciu autobiograficznym. Film Prosaic Portraits z początku lat 90. XX wieku, zapis spotkania z polskimi przedstawicielami świata kultury (m. in. Kora, Natalia Koryncka-Gruz, Wojciech Marczewski), stanie się punktem wyjścia dla konstrukcji wystawy, która obejmie również wczesne prace artystki z początku lat 70. i jej najnowsze realizacje dotyczące jej relacji z matką i namysłu nad śmiercią
   
 • Mariola Przyjemska. Konstrukcja. Konsumpcja. Melancholia | 15 września 2022–8 stycznia 2023
  kuratorki: Ewa Majewska, Ewa Opałka
  współpraca: Muzeum Współczesne Wrocław 1

  Retrospektywa debiutującej w końcu lat 80. XX wieku malarki Marioli Przyjemskiej koncentruje się na rozwinięciu kluczowych wątków jej twórczości w perspektywie najnowszej historii sztuki polskiej, jak i w kontekście historii awangardy międzynarodowej. Jako artystka łącząca malarstwo, fotografię, i ready-mades, Przyjemska jest fenomenalną kronikarką dynamicznych procesów społeczno-kulturowych zachodzących w trakcie transformacji po 1989 roku w Polsce.
  Wystawie towarzyszyć będzie katalog, którego współwydawcą jest Muzeum Współczesne Wrocław.
   
 • Dzieciństwo: sztuka i edukacja w XX i XXI wieku | 30 marca 2023–18 czerwca 2023
  kuratorka: Joanna Kordjak
  wspołpraca kuratorska: Julia Harasimowicz

  Wystawa problemowa przygotowywana w nawiązaniu do wystawy Friedl Dicker-Brandeis, której tematem będą XX-wieczne alternatywne modele edukacji (przede wszystkim edukacji artystycznej) oraz koncepcje terapii (dzieci) poprzez sztukę. Pokazane zostaną głównie na przykładzie działań artystów powojennych i współczesnych (ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowo-Wschodniej). Istotnym dla nich punktem odniesienia będzie twórczość i dorobek wybranych artystów i edukatorów z okresu międzywojnia (przywołana zostanie m.in. postać Franza Ciska, Janusza Korczaka i innych). Częścią uzupełniającą projektu będzie wystawa Pokój 28: Friedl Dicker-Brandeis.

  Projekt realizowany pod honorowym patronatem Ambasadora Austrii Andreasa Stadlera.
   
 • Pokój 28: Friedl Dicker-Brandeis | 30 marca 2023–18 czerwca 2023
  kuratorki: Brigitte Reutner-Donneus (Lentos Museum, Linz) i Joanna Kordjak
  współpraca: Lentos Museum, Linz

  Wystawa modernistycznej malarki austriackiej, designerki i projektantki m.in. tkanin, studentki Bauhausu, rozwijającej również praktyki arteterapii oraz edukacji artystycznej dzieci i młodzieży w 20-leciu międzywojennym i w czasie II wojny światowej. W ramach programu towarzyszącego wystawie Dzieciństwo: sztuka i edukacja w XX i XXI wieku oraz monograficznej wystawy Friedl Dicker-Brandeis planowana jest we współpracy z Austriackim Forum Kultury, Uniwersytetem Warszawskim oraz Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne międzynarodowa konferencja w listopadzie 2022.

  Katarzyna Kozyra. Szukając Jezusa. Biblioteka | 24 listopada 2022–5 lutego 2023
  kuratorka: Asia Tsisar
  we współpracy z Fundacją Katarzyny Kozyry

  Pokaz archiwalnych materiałów, w formie biblioteki, prezentujących wszystkie osoby występujące w wieloletnim projekcie Looking for Jesus realizowanym w Izraelu. Film powstał we współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej. Wystawa Katarzyna Kozyra. Szukając Jezusa. Biblioteka jest rozwinięciem tego wieloletniego projektu artystycznego.

Miejsce Projektów Zachęty | Gałczyńskiego 3

kuratorka: Magda Kardasz, współpraca: Monika Kopczewska

 • Marta Krześlak. Moving Things
  10 grudnia 2021–20 lutego 2022
  kuratorka: Monika Kopczewska
 • Małgorzata Markiewicz. Pimoa Chthulu
  25 lutego–8 maja 2022
 • Karolina Balcer. Happy Family Project
  13 maja–24 lipca 2022
 • Wystawa zbiorowa młodych artystów dizajnerów
  29 lipca–9 października (galeria i taras MPZ)
 • Attila Csörgő
  14 października 2022–1 stycznia 2023

BIENNALE W WENECJI | 23 kwietnia–27 listopada 2022

Wystawa w Pawilonie Polskim na 59 Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Wenecji
partnerzy: Instytut Adama Mickiewicza, European Roma Institute for Art and Culture

Po zapoznaniu się ze zgłoszonymi projektami oraz po długiej i wnikliwej dyskusji jury wskazało do realizacji projekt wystawy Małgorzaty Mirgi-Tas Przeczarowując świat zaproponowany przez kuratorów Wojciecha Szymańskiego i Joannę Warszę (godło Bacht). Jury zwróciło uwagę „na niezwykle atrakcyjną wizualną formę (otwierającą pawilon na szeroką publiczność) połączoną z oryginalną i przemyślaną konstrukcją ideową proponującą nową narrację o nieustannej wędrówce obrazów i wzajemnych wpływów pomiędzy kulturą romską, polską a europejską”. (fragment oświadczenia jury konkursu na kuratorski projekt wystawy w Pawilonie Polskim na Biennale Sztuki 2022)

Otwarta Zachęta — projekt POPC | 8 czerwca 2020–7 czerwca 2023

partnerzy: Centrum Cyfrowe, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych

 • digitalizacja i udostępnienie zasobów Zachęty — Narodowej Galerii Sztuki, umożliwiające szeroki dostęp do nich, stworzenie innowacyjnych narzędzi informatycznych, przeprowadzenie działań szkoleniowych i promocyjnych służących realizacji wielu celów (edukacyjnych, naukowych, artystycznych)
 • współpraca działów: zbiorów i inwentarzy, dokumentacji, edukacji, komunikacji, multimediów (IT), zespołu ds. dostępności
 • wsparcie działów: księgowo-finansowego, prawnego, sekretariatu, zamówień publicznych, RODO
 • Najważniejsze działania w 2022 roku: prace IT, digitalizacja zasobów, szkolenia dla pracowników grup docelowych, opracowanie narzędzi dla grup docelowych, promocja projektu i związana z nim komunikacja.