Szklane domy. Wizje i praktyki modernizacji społecznych po roku 1918
Publikacja cyfrowa towarzysząca wystawie „Przyszłość będzie inna”
książki

pod redakcją: Joanny Kordjak
według projektu graficznego: Fontarte (Magdalena Frankowska, Artur Frankowski)
język: polski
ISBN 978-83-64714-86-3

Data powstania: 19.10.2020

Narracja publikacji, która związana jest z prezentowaną w 2018 w Zachęcie wystawą "Przyszłość będzie inna. Wizje i praktyki modernizacji społecznych po roku 1918”, zbudowana jest wokół różnych idei społecznych rodzących się w Polsce po odzyskaniu niepodległości. Spółdzielczość, kooperatyzm, budowanie silnego społeczeństwa przez sport, ale też społeczne wychowanie dziecka czy edukacja seksualna, ukierunkowane na projektowanie nowoczesnego społeczeństwa, stanowiły odpowiedź na realne problemy społeczne (bezrobocie, klęska mieszkaniowa) i nastroje społeczne (coraz radykalniejsze wraz z pogłębiającym się kryzysem gospodarczym). Wcieleniem tych idei były modelowe osiedla robotnicze Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (na Żoliborzu i Rakowcu) czy ośrodki opiekuńczo-wychowawcze, jak Nasz Dom na Bielanach czy sanatorium im. Włodzimierza Medema w Miedzeszynie (zwane małym Edenem). Publikacja ma interdyscyplinarny charakter, a składają się na nią eseje z zakresu historii sztuki, architektury i wzornictwa, filmu, teatru oraz antropologii kulturowej (wśród autorów tekstów są Dorota Sajewska, Ewa Klekot, Monika Talarczyk, Małgorzata Radkiewicz, Przemysław Strożek, Agnieszka Kościańska) oraz bardzo bogaty materiał wizualny. Książka ukazuje interesujący, niekiedy zaskakujący obraz dwudziestolecia międzywojennego w Polsce widzianego przez pryzmat intensywnych przemian społeczno-obyczajowych oraz emancypacji różnych, dotychczas niedowartościowanych grup, jak kobiety, dzieci czy robotnicy. 

Publikacja zawiera też zdjęcia dokumentujące wystawę w Zachęcie.

Powiązana wystawa

 • Grafika do wystawy Przyszłość będzie inna
  24.02 – 27.05.2018
  Przyszłość będzie inna
  Wizje i praktyki modernizacji społecznych po roku 1918

  Wystawa poświęcona dwudziestoleciu międzywojennemu w Polsce, której narracja zbudowana będzie wokół kluczowych idei społecznych, jakie rodzą się po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Koncepcje modernizacyjne skupiające się na potrzebach dotychczas niedowartościowanych grup społecznych — kobiet, dzieci, robotników czy mniejszości narodowych — pokazane zostaną za pomocą szeroko pojętej kultury wizualnej tego czasu (od architektury i wzornictwa po najbardziej nowoczesne wówczas medium — film).

  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
Zobacz także
 • Grafika obiektu: Janicka & Wilczyk. Inne Miastoksiążki
  Janicka & Wilczyk. Inne Miasto
  Katalog wystawy
 • Grafika obiektu: Spojrzenia 2013 – Nagroda Fundacji Deutsche Bankksiążki
  Spojrzenia 2013 – Nagroda Fundacji Deutsche Bank
  Katalog wystawy
 • Grafika obiektu: Henryk Tomaszewskiksiążki
  Henryk Tomaszewski
  Książka
 • Grafika obiektu: Romano kher. O romskiej sztuce, estetyce i doświadczeniuksiążki
  Romano kher. O romskiej sztuce, estetyce i doświadczeniu
  Książka
 • Grafika obiektu: Figury niemożliweksiążki
  Figury niemożliwe
  Katalog wystawy
 • Grafika obiektu: O opiece nad kolekcjąksiążki
  O opiece nad kolekcją
  Książka
 • Grafika obiektu: Henryk Tomaszewskiksiążki
  Henryk Tomaszewski
  The book
 • Grafika obiektu: Magdalena Więcek. Działanie na okoksiążki
  Magdalena Więcek. Działanie na oko
  Katalog wystawy
 • Grafika obiektu: Seria naukowa Archiwum Zachętyksiążki
  Seria naukowa Archiwum Zachęty
  Architektura polskiego socrealizmu w Zachęcie. Pierwszy Ogólnopolski Pokaz Projektów Architektury (1951) i Pierwsza Powszechna Wystawa Architektury Polski Ludowej (1953)
 • Grafika obiektu: Wystawa współczesnej plastyki francuskiej      książki
  Wystawa współczesnej plastyki francuskiej
  Katalog