Szklane domy. Wizje i praktyki modernizacji społecznych po roku 1918
Publikacja cyfrowa towarzysząca wystawie „Przyszłość będzie inna”
książki

pod redakcją: Joanny Kordjak
według projektu graficznego: Fontarte (Magdalena Frankowska, Artur Frankowski)
język: polski
ISBN 978-83-64714-86-3

Data powstania: 19.10.2020

Narracja publikacji, która związana jest z prezentowaną w 2018 w Zachęcie wystawą "Przyszłość będzie inna. Wizje i praktyki modernizacji społecznych po roku 1918”, zbudowana jest wokół różnych idei społecznych rodzących się w Polsce po odzyskaniu niepodległości. Spółdzielczość, kooperatyzm, budowanie silnego społeczeństwa przez sport, ale też społeczne wychowanie dziecka czy edukacja seksualna, ukierunkowane na projektowanie nowoczesnego społeczeństwa, stanowiły odpowiedź na realne problemy społeczne (bezrobocie, klęska mieszkaniowa) i nastroje społeczne (coraz radykalniejsze wraz z pogłębiającym się kryzysem gospodarczym). Wcieleniem tych idei były modelowe osiedla robotnicze Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (na Żoliborzu i Rakowcu) czy ośrodki opiekuńczo-wychowawcze, jak Nasz Dom na Bielanach czy sanatorium im. Włodzimierza Medema w Miedzeszynie (zwane małym Edenem). Publikacja ma interdyscyplinarny charakter, a składają się na nią eseje z zakresu historii sztuki, architektury i wzornictwa, filmu, teatru oraz antropologii kulturowej (wśród autorów tekstów są Dorota Sajewska, Ewa Klekot, Monika Talarczyk, Małgorzata Radkiewicz, Przemysław Strożek, Agnieszka Kościańska) oraz bardzo bogaty materiał wizualny. Książka ukazuje interesujący, niekiedy zaskakujący obraz dwudziestolecia międzywojennego w Polsce widzianego przez pryzmat intensywnych przemian społeczno-obyczajowych oraz emancypacji różnych, dotychczas niedowartościowanych grup, jak kobiety, dzieci czy robotnicy. 

Publikacja zawiera też zdjęcia dokumentujące wystawę w Zachęcie.

Powiązana wystawa

 • Grafika do wystawy Przyszłość będzie inna
  24.02 – 27.05.2018
  Przyszłość będzie inna
  Wizje i praktyki modernizacji społecznych po roku 1918

  Wystawa poświęcona dwudziestoleciu międzywojennemu w Polsce, której narracja zbudowana będzie wokół kluczowych idei społecznych, jakie rodzą się po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Koncepcje modernizacyjne skupiające się na potrzebach dotychczas niedowartościowanych grup społecznych — kobiet, dzieci, robotników czy mniejszości narodowych — pokazane zostaną za pomocą szeroko pojętej kultury wizualnej tego czasu (od architektury i wzornictwa po najbardziej nowoczesne wówczas medium — film).

  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
Zobacz także
 • Grafika obiektu: Przyszłość będzie inna. Wizje i praktyki modernizacji społecznych po 1918 rokuplakaty
  Przyszłość będzie inna. Wizje i praktyki modernizacji społecznych po 1918 roku
 • Grafika obiektu: Przyszłość będzie inna. Wizje i praktyki modernizacji społecznych po 1918 rokuplakaty
  Przyszłość będzie inna. Wizje i praktyki modernizacji społecznych po 1918 roku
 • Grafika obiektu: Przyszłość będzie inna. Wizje i praktyki modernizacji społecznych po roku 1918 galeria zdjęć
  Przyszłość będzie inna. Wizje i praktyki modernizacji społecznych po roku 1918
 • Grafika obiektu: Przyszłość będzie inna. Wizje i praktyki modernizacji społecznych po 1918 rokuPJM
  Przyszłość będzie inna. Wizje i praktyki modernizacji społecznych po 1918 roku
  Informacja o wystawie w PJM
 • Grafika obiektu: Zachęta. Luty, marzec,kwiecień 2018foldery / teksty
  Zachęta. Luty, marzec,kwiecień 2018
  Magazyn
 • Grafika obiektu: Glass Houses. Visions and Practices of Social Modernisation after 1918książki
  Glass Houses. Visions and Practices of Social Modernisation after 1918
  Publikacja cyfrowa towarzysząca wystawie „Przyszłość będzie inna”