Zbigniew Dłubak

Ur. w 1921 roku w Radomsku, zm. w 2005 roku w Warszawie.

Teoretyk sztuki, malarz i fotograf. Był samoukiem, przed wojną i w czasie okupacji samodzielnie studiował nad zagadnieniami rysunku i malarstwa. Pierwsze prace fotograficzne zrealizował po wojnie. W 1952 roku objął stanowisko redaktora naczelnego miesięcznika „Fotografia”. W latach 1966-1975 wykładał najpierw w PWSF, a następnie w PWSSP w Łodzi. Działał w warszawskiej Grupie 55, współpracował z Galerią Krzywe Koło, Galerią Foksal, łódzką grupą Warsztat i wrocławską grupą Permafo. Brał udział w bardzo wielu wystawach w kraju i za granicą. Tworzył rozbudowane cykle fotograficzne i malarskie, do najważniejszych należą: Gestykulacje (cykl fotograficzny, od 1970 roku), Systemy (cykl malarski, od 1974 roku), Desymbolizacje (cykl fotograficzny, od 1978 roku), Asymetria (cykl malarski i fotograficzny, nad którym artysta pracował do śmierci). Fotografia służyła mu jako medium pomagające w zgłębianiu istoty rzeczywistości. W komentarzu do Asymetrii pisał: „Zacieram zwykłe rozpoznanie przedmiotów, by zbliżyć się do istoty tego, co kryje się głęboko w widoku rzeczy. W widoku, a więc w nas”. Zarówno fotografię, jak i malarstwo postrzegał głęboko filozoficznie, osiągając jednocześnie bogate efekty wizualno-estetyczne. 

Artyści
106/693

Prace artysty w kolekcji Zachęty

 • W zamalowane na szaro kwadratowe płótno wpisany jest mniejszy, lekko pochylony kwadrat w innym odcieniu szarości.
  Asymetria 54Zbigniew Dłubak1993
 • Czarno-biała, niemal abstrakcyjna fotografia w formacie zbliżonym do kwadratu. Większość dolnej części wypełnia jasny obły kształt jak pagórek. W tle nieostry ciemniejszy zarys o podobnym obłym kształcie. Fotografia może być mocnym zbliżeniem na trudne do
  AsymetriaZbigniew Dłubak1987
 • Sześć pionowych żółtych pasów i jeden poziomy przecinający je w górnej części kompozycji. Tło między żółtymi pasami jest ciemnoszare, rozjaśnia się od lewej do prawej krawędzi.
  System efemeryczny 3Zbigniew Dłubak1974
 • Żółty pas, jakby promień, namalowany od środka obrazu do lewego górnego rogu. Spod jasnoszarej farby delikatnie prześwituje osiem innych promieni, które razem z żółtym promieniem tworzą kształt gwiazdy.
  Movens 7Zbigniew Dłubak1966
 • Zdjęcie pracy Plansza dydaktyczna I /1-4/
  Plansza dydaktyczna I /1-4/Zbigniew Dłubak1948
Wystawy
 • Grafika do wystawy Zaraz po wojnie
  03.10.2015 – 10.01.2016
  Zaraz po wojnie

  Czy kluczowy dla najnowszej historii Polski okres 1944–1948 jest równie ważny w obszarze sztuki? Jak w pierwszych latach nowej, dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społeczno-politycznej i atmosferze, z jednej strony, „euforii odbudowy” i nadziei, z drugiej „wielkiej trwogi” odnajdywali się artyści? Wystawa jest próbą odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób złożoność nastrojów społecznych i napięcia polityczne w powojennej Polsce znalazły swoje odzwierciedlenie w sztukach plastycznych, fotografii, filmie, a także architekturze i wzornictwie.

  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika do wystawy PRAWDA PIĘKNO DOBRO
  15.04 – 19.07.2015
  PRAWDA PIĘKNO DOBRO
  Z kolekcji Zachęty

  Najnowsza odsłona kolekcji w kamienicy Raczyńskich przy placu Małachowskiego, niemal naprzeciwko gmachu Zachęty.

  Kamienica Hrabiego RaczyńskiegoKamienica Hrabiego Raczyńskiego
 • 20.10 – 23.11.2003
  Zbigniew Dłubak
  Fotografie z lat 1947-1950, 1983-2000
  Zachęta Narodowa Galeria SztukiZachęta