Roman Artymowski

Ur. w 1919 roku we Lwowie, zm. 1993 w Łowiczu

W czasie II wojny światowej żołnierz ZWZ i AK, od 1973 roku mieszkał w wyremontowanym przez siebie pałacu gen. Stanisława Klickiego w Łowiczu. Zajmował się malarstwem sztalugowym i ściennym, mozaiką, grafiką, rysunkiem, akwarelą, kolażem i enkaustyką. Studiował malarstwo w warszawskiej ASP. W 1950 roku uzyskał dyplom w pracowni prof. E. Eibischa. Od ukończenia studiów zajmował się pracą pedagogiczną. Wykładał w warszawskiej ASP (od 1982 roku profesor, w latach 1983-1984 rektor), PWSSP w Łodzi oraz na uniwersytetach i uczelniach artystycznych w Iraku (dokąd kilkakrotnie wyjeżdżał na dłuższe pobyty), Syrii i Maroku. Odznaczony Nagrodą II stopnia Ministra Kultury i Sztuki za szczególne osiągnięcia dydaktyczne. W 1952-1960 r. pracował w „Przeglądzie Artystycznym”, początkowo jako redaktor techniczny, a potem członek zespołu redakcyjnego.

W latach 1952-1959 był redaktorem graficznym czasopisma „Świat”. Wspólnie z żoną Zofią Artymowską pracował przy wykonaniu polichromii odbudowanych kamienic Rynku Starego i Nowego Miasta w Warszawie. Uprawiał malarstwo abstrakcyjne, które w wyraźny sposób nawiązywało do krajobrazu i architektury miejsc, które odwiedzał w czasie swoich licznych podróży m.in.: do Włoch, Hiszpanii, Iraku i Syrii. Inspirował się również starożytnymi kulturami Bliskiego Wschodu. Jego kameralne i nastrojowe akwarele z początkowego okresu twórczości charakteryzowały się subtelnymi zestawieniami kolorystycznymi. W połowie lat 70. zaczął malować w technice akrylowej obrazy o powtarzającym się schemacie kompozycyjnym z dominującą formą kulistą w górnej części płótna „unoszącą” się nad wyznaczoną kolorem linią „horyzontu”. Wraz z żoną założył w 1992 roku fundację Promocja Polskiej Sztuki Wizualnej z siedzibą w Łowiczu.

Artyści
8/693

Prace artysty w kolekcji Zachęty

 • Zdjęcie pracy Pejzaż LXXXXVII
  Pejzaż LXXXXVIIRoman Artymowski1985
 • Zdjęcie pracy Pejzaż LXXI A
  Pejzaż LXXI ARoman Artymowski1982
 • Zdjęcie pracy Pejzaż XXI
  Pejzaż XXIRoman Artymowski1978
Wystawy
 • Grafika do wystawy Mapa. Migracje artystyczne a zimna wojna
  30.11.2013 – 09.02.2014
  Mapa. Migracje artystyczne a zimna wojna

  Wystawa prezentuje dynamiczną mapę świata sztuki po drugiej wojnie światowej – w świetle europejskich i pozaeuropejskich podróży artystycznych polskich twórców i krytyków sztuki. Zaznaczone są na niej punkty i wektory owych wypraw, ale także to, w jaki sposób – pomimo żelaznej kurtyny i polityki izolacji – dokonywała się wówczas wymiana wiedzy i przepływ inspiracji. Wspomniane w podtytule migracje dotyczą nie tylko samych artystów, ich oficjalnych i półoficjalnych podróży, lecz obejmują również fenomen podróżujących dzieł i wędrujących idei.

  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta