Marlene Dumas

Artyści
120/695

Prace artysty w kolekcji Zachęty

  • Zdjęcie pracy Narutowicz. The President – 1922
    Narutowicz. The President – 1922Marlene Dumas2012
Wystawy
  • 01.10.2020 – 07.02.2021
    Żywe magazyny: Artibus

    Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki zawdzięcza zarówno swoją siedzibę, jak i misję popularyzacji sztuk wizualnych powołanemu 160 lat temu przez miłośników sztuki i artystów Towarzystwu Zachęty Sztuk Pięknych. Oddanie sztuce wybrzmiewa w formie inskrypcji „Artibus” (sztukom) na fasadzie budynku. Od początku w misję tę wpisane było gromadzenie sztuki współczesnej — wtedy i dziś.

    Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta