Wojciech Zamecznik jako projektant. Re-interpretacje modernizmu
Spotkanie z dr Agatą Szydłowską

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
wstęp wolny

Wojciech Zamecznik jako projektant. Re-interpretacje modernizmu

Integracja fotografii z typografią była jednym z fundamentów nowoczesnego projektowania. Miała gwarantować obiektywizm i stanowić najbardziej precyzyjną formę komunikacji wizualnej. W odwilżowej Polsce założenia czytelności, realizmu i całkowitej eliminacji subiektywnego „gestu” artysty nie przyświecały jednak rozwijającej się wówczas komunikacji wizualnej. Odwilżowa wersja modernizmu, zwłaszcza w wydaniu zwanym później „polską szkołą plakatu”, akcentowała autorskość, indywidualny styl i własną interpretację opracowywanego tematu: filmu, sztuki teatralnej, zagadnienia społecznego. Spotkanie wokół wystawy Wojciech Zamecznik. Foto-graficznie skoncentrowane będzie wokół zagadnienia modernizmu w projektowaniu graficznym. Zastanowimy się, jak działalność projektowa Wojciecha Zamecznika interpretowała i re-interpretowała założenia modernizmu, w jaki sposób wpisywała się (bądź nie) w ówczesne poszukiwania polskie i zachodnioeuropejskie, jak Zamecznik jako projektant równoważył wymogi funkcjonalności i obiektywizmu z indywidualnym, autorskim podejściem. Zarysowany zostanie przy tym kontekst funkcjonowania projektanta grafika w odwilżowej i poodwilżowej Polsce: jego rola, funkcje, status społeczny i zadania przewidziane dla tej dziedziny twórczości. Dzięki temu akcent zostanie postawiony na postaci artysty-projektanta funkcjonującego w ramach gęstej sieci instytucji, tendencji artystycznych i projektowych, zamówień, ograniczeń materiałowych i innych czynników konstytuujących komunikację wizualną jako dyscyplinę.

Agata Szydłowska — doktor nauk humanistycznych w zakresie etnologii, absolwentka historii sztuki na UW oraz Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN. Pracuje w Katedrze Historii i Teorii Designu na Wydziale Wzornictwa warszawskiej ASP. Prowadzi także zajęcia w PJATK oraz poznańskiej School of Form. Autorka m. in. książki Paneuropa, Kometa, Hel. Szkice z historii projektowania liter w Polsce (wyd. Karakter 2015, współautor: Marian Misiak). Laureatka stypendium Młoda Polska (2013). Najbardziej interesuje się społeczną i polityczną historią dizajnu.

Wydarzenie towarzyszące wystawie
 • 30.01 – 24.04.2016
  Wojciech Zamecznik
  Foto-graficznie

  Wojciech Zamecznik (1923–1967) jeden z najważniejszych przedstawicieli polskiej szkoły plakatu to postać wielowymiarowa, lecz nadal nieznana. Odkrywany współcześnie jako fotograf, był aktywnym przez dwie dekady od zakończenia II wojny światowej wszechstronnym artystą.

  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
Powiązane materiały
 • Grafika obiektu: Wojciech Zamecznik. Foto-graficznie
  mediateka / audio
  Wojciech Zamecznik. Foto-graficznie
  Wojciech Zamecznik jako projektant. Re-interpretacje modernizmu
Nadchodzące wydarzenia
wszystkie
 • 30.09 (SOB) 12:00
  Malowanie Gripa z Błażejem Zakrzewskim
  Warsztaty dla Młodzieży i dzieci
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • 01.10 (ND) 12:15
  Niedzielne oprowadzania po aktualnych wystawach
  (godz. 12:15 i 14:15)
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • 12.10 (CZW) 12:00
  Malarstwo enkaustyczne z Krzysztofem Gliszczyńskim
  Warsztaty dla studentów w ramach wystawy „Barwa i farba”
  Zachęta / sala warsztatowa (wejście przez hol główny)Zachęta / sala warsztatowa (wejście przez hol główny)
 • 14.10 (SOB) 10:00
  Gliniane zwierzenie – zwierzę nie dosłownie rzeźbione
  Warsztaty rzeźbiarskie towarzyszące wystawie Adolf Ryszka. Przestrzeń niesie cień
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta