25 października 2018, godz. 18:00
czwartek

Strategie malarek, czyli sposoby działania w niesprzyjających warunkach. Kilka przykładów z lat 1973–2018.
Wykład Magdaleny Ujmy

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
wstęp wolny

Podczas wykładu, uzupełnionego spacerem po wystawie Co po Cybisie?, zostaną omówione dzieła malarskie stworzone przez kobiety. Magdalena Ujma przyjrzy się postawom artystek w świecie artystycznym i świecie społecznym, ich autokreacji, odnoszeniu się do dominujących nurtów kultury i dominującego języka. Postara się znaleźć odpowiedź na pytanie, jakie sposoby wypracowały malarki, by radzić sobie w otoczeniu, które ceniło je mniej niż ich kolegów, łatwo je pomijało, lekceważyło i zapominało.

Magdalena Ujma — krytyczka sztuki, kuratorka wystaw oraz innych wydarzeń z zakresu sztuki współczesnej. Ukończyła historię sztuki i zarządzanie kulturą. Obecnie kieruje Muzeum Tadeusza Kantora w krakowskiej Cricotece. Wcześniej pracowała w redakcji Kwartalnika Literackiego „Kresy”, a następnie w Muzeum Sztuki w Łodzi i w Galerii Bunkier Sztuki w Krakowie. Jest kuratorką lub współkuratorką wielu wystaw, m.in. Pany chłopy chłopy pany w skansenie i Galerii BWA Sokół w Nowym Sączu (z Wojciechem Szymańskim, 2016), Polski las w Galerii Białej w Lublinie (2017) . Wydała książkę Sztuki wizualne. Skandale (2011). Współprowadzi Seminarium Feministyczne. Do jej zainteresowań należą: sztuka tworzona przez artystki, polska sztuka i kultura wizualna XX i XXI wieku, ich rola we współtworzeniu i podtrzymywaniu polskich mitów tożsamościowych, a także język komentowania sztuki, styczność tego, co wizualne z tym, co tekstowe.

Wydarzenie towarzyszące wystawie
 • 15.09 – 16.12.2018
  Co po Cybisie?

  Przekrojowa wystawa polskiego malarstwa XX i XXI wieku obejmuje szerokie spektrum dzieł wybitnych polskich twórców wpisujących się w kluczowe nurty historii sztuki i aktualne prądy artystyczne. Międzypokoleniowy, problemowy pokaz przypomina starsze oraz przywołuje najnowsze postawy ponad czterdziestu artystów zanurzonych w medium malarstwa. Ekspozycja z jednej strony koncentruje się na najważniejszych, historycznych już dzisiaj pozycjach artystycznych „po Cybisie”. Z drugiej — jej ambicją jest prezentowanie prac ukazujących stan współczesnego malarstwa.  

  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
Powiązane materiały
 • mediateka / audio
  Co po Cybisie?
  Strategie malarek, czyli sposoby działania w niesprzyjających warunkach. Kilka przykładów z lat 1973–2018. Wykład Magdaleny Ujmy
Nadchodzące wydarzenia
wszystkie
 • 28.05 (WT) 17:00
  Ściany marzeń. Ceramiczne mozaiki w architekturze
  Warsztaty dla dorosłych
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • 29.05 (ŚR) 17:00
  Co błękit pruski ma wspólnego z fotografią? Warsztaty z cyjanotypii
  Warsztaty dla dorosłych
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • 31.05 (PT) 17:00
  Wosk i pigment. Warsztaty malarskie z enkaustyki
  Warsztaty dla dorosłych
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • 04.06 (WT) 17:00
  Od koncepcji do odbitki. Jak stworzyć linoryt?
  Warsztaty dla dorosłych
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • 06.06 (CZW) 15:00
  Fotogramy. Cyjanotypia na placu Małachowskiego
  Warsztaty dla dorosłych
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta