Kooperatywa jako twórcza kontestacja neoliberalnej ekonomii
Spotkanie z Niną Bąk i Jakubem Rokiem towarzyszące wystawie „Przyszłość będzie inna”

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
wstęp wolny

Kooperatywa jako twórcza kontestacja neoliberalnej ekonomii. Przykład Kooperatywy Spożywczej „Dobrze”

Neoliberalny system gospodarczy próbuje tłumaczyć wszystkie procesy społeczne prawem podaży i popytu. Urynkowieniu i poddaniu logice zysku ulegają kolejne obszary życia. Ekonomiczny sukces jest ślepy na koszty jakie generuje — ignoruje niszczenie planety czy eksploatację pracowników. Wskaźnik PKB mierzy wzrost tylko niewielkiego fragmentu ludzkiej aktywności, pomijając to, co naprawdę ważne. Postępująca indywidualizacja i rywalizacja doprowadziła do zaniku solidarności. Rozpad wspólnot kompensować ma nam spirala konsumpcji. System, który wpędził obywateli w cykl pracy i wydawania pieniędzy, odebrał im sprawczość i wpływ na swoje otoczenie.

Obecnie na całym świecie pojawiają się inicjatywy, które próbują działać wedle innej logiki. Ruch postwzrost, nowa ekonomia, ekonomia wspólnego dobra, ruch transition towns, lokalne waluty, kooperatywy spożywcze czy ogrody społecznościowe to przeplatająca się z teorią praktyka tworzenia alternatywy wobec neoliberalnej gospodarki. Inicjatywy te każdego dnia napotykają jednak na strukturalne przeszkody, głęboko zakorzenione w systemie społeczno-ekonomicznym, jak i w każdym i każdej z nas.

Kooperatywa Spożywcza „Dobrze” jest przykładem organizacji godzącej twórcze i pozytywne działania na rzecz zmiany społecznej z wyraźnym sprzeciwem wobec kapitalistycznych praktyk. Jest przykładem przedsiębiorstwa społecznego, które działa nie dla zysku, a jednak kładzie nacisk na rentowność i stabilność ekonomiczną. Jest organizacją zrzeszającą ponad 300 członków i członkiń aktywnie uczestniczących w jej funkcjonowaniu. Jest w końcu organizacją, która mimo wielu sukcesów nieustannie napotyka na coraz to nowe wyzwania.

Na spotkaniu Nina Józefina Bąk i Jakub Rok z Kooperatywy Spożywczej „Dobrze" opowiedzą, jak idee niehierarchicznego zarządzania, antykapitalizmu,  solidarności społecznej i odpowiedzialności ekologicznej są przekładane na codzienną praktykę i funkcjonowanie organizacji.

Nina Józefina Bąk — działaczka ruchu kooperatyw nowej fali. Aktywista ruchu postwzrost i ruchu suwerenności żywnościowej. Założycielka Kooperatywy Spożywczej „Dobrze". Interesuje się ekonomią eko-feministyczną w praktyce.

Jakub Rok — pracownik Uniwersytetu Warszawskiego, działa w Kooperatywie Spożywczej „Dobrze" i „Obozie dla Puszczy". Interesuje się codziennym antykapitalizmem.


dobrze.waw.pl/o-nas/

Wydarzenie towarzyszące wystawie
 • 24.02 – 27.05.2018
  Przyszłość będzie inna
  Wizje i praktyki modernizacji społecznych po roku 1918

  Wystawa poświęcona dwudziestoleciu międzywojennemu w Polsce, której narracja zbudowana będzie wokół kluczowych idei społecznych, jakie rodzą się po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Koncepcje modernizacyjne skupiające się na potrzebach dotychczas niedowartościowanych grup społecznych — kobiet, dzieci, robotników czy mniejszości narodowych — pokazane zostaną za pomocą szeroko pojętej kultury wizualnej tego czasu (od architektury i wzornictwa po najbardziej nowoczesne wówczas medium — film).

  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
Nadchodzące wydarzenia
wszystkie
 • 12.07 (ND) 11:00
  Niedzielne oprowadzanie z przewodniczką
  Pióro i skalpel. Oprowadzanie tematyczne po wystawie „Lekcja fruwania”
  Facebook ZachętyFacebook Zachęty
 • 22.07 (ŚR) 18:00
  „Zachęta miga!" na żywo!
  Oprowadzanie w PJM po wystawie „Andrzej Krauze. Lekcja Fruwania”
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • 19.08 (ŚR) 18:00
  „Zachęta miga!" na żywo!
  Oprowadzanie w PJM po wystawie „Być jak Paul Cézanne”
  Miejsce Projektów ZachętyMPZ