Konkurs Europe Beyond Access

Online
open call

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki i British Council ogłaszają konkurs dla artystów z niepełnosprawnością, którzy ze względu na bariery występujące w sektorze kultury, mają ograniczone możliwości uczestniczenia w głównym nurcie i obiegu sztuki.

Konkurs inspirowany jest programem Europe Beyond Access, w którym British Council jest wiodącym partnerem i realizuje ten projekt wraz z sześcioma innymi instytucjami artystycznymi w Europie.

Świadomość społeczna problemów, z jakimi mogą się spotkać artyści z niepełnosprawnościami, chcąc zaprezentować swoje portfolio, ubiegać się o stypendium lub realizować swoją twórczość, nie jest duża. Trudności mogą wynikać z funkcjonujących w społeczeństwach uprzedzeń i przekonań, barier komunikacyjnych i ograniczonej dostępności programów artystycznych.

Organizacja konkursu jest wyrazem naszego przekonania, że konieczne jest zapewnienie równych szans w powszechnym dostępie do głównego nurtu sztuki w Polsce. Wynika to również z dążenia do wprowadzania szerokich zmian systemowych w tym obszarze.

Organizatorzy konkursu przewidują trzy równorzędne nagrody o wartości 2000 zł brutto.

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do artystów mieszkających w Polsce bez względu na wiek, wykształcenie, obywatelstwo itp. Rekrutacja jest otwarta.
Zgłoszenia można wysyłać 
na adres mailowy 

Forma nadsyłania prac / projektów: pliki tekstowe, pliki graficzne, dokumentacja zdjęciowa, pliki audio, wideo w formatach określonych w regulaminie.

Termin składania wniosków: 28 lutego 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29 marca 2021 r. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronach Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki oraz na stronach British Council.

Europe Beyond Access

Europe Beyond Access to międzynarodowy program poświęcony sztuce i niepełnosprawności, którego celem jest umiędzynarodowienie karier artystów z niepełnosprawnością. Projekt celebruje twórczość niepełnosprawnych artystów z całej  Europy, w tym z Polski, którzy rzucają wyzwanie konwencjom, rozwijają innowacyjne praktyki i prezentują wysokiej jakości prace na międzynarodowych scenach.

Zachęcamy do zapoznania się z programem na stronie: Europe Beyond Access. Jego założenia, cele oraz podejmowane w ramach projektów tematy mogą stać się dla Państwa inspiracją do działania i zgłoszenia pracy konkursowej.

 • Aktywizm na rzecz praw osób z niepełnosprawnością
 • Innowacyjne praktyki artystów z niepełnosprawnością w tańcu i teatrze
 • Zwiększenie obecności artystów z niepełnosprawnością w głównym nurcie sztuki
 • Solidarność środowiska osób z niepełnosprawnością
 • Tworzenie wspólnoty
 • Dialog i wymiana doświadczeń pomiędzy twórcami
 • Walka o swoje miejsce, o prawo głosu i aktywne uczestnictwo
 • Dostępność
 • Niezależność i autonomia
 • Kwestionowanie negatywnego postrzegania niepełnosprawności i tworzenie jej pozytywnych reprezentacji
 • Działania nieoczekiwane
 • Celebrowanie różnych ciał
 • Wyobrażanie sobie nowej przyszłości
 • Tworzenie lepszego świata dla osób z niepełnosprawnością poprzez sztukę

Licencja

Zgłoszenie projektu wiąże się z udzieleniem organizatorom konkursu licencji na wykorzystanie wizerunków prac / projektów, opisów, nagrań, a także i ich fragmentów do publikacji przez organizatorów oraz partnerów programu Europe Beyond Access w kontekście założeń programu EBA.

Regulamin konkursu (pdf)

Regulamin konkursu - dokument word, struktura z nagłówkami i listami (docx)

Konkurs - tekst łatwy do czytania (pdf)

Regulamin konkursu w PJM

Informacja o konkursie w PJM

Organizatorzy:
British Councileurope beyond accesscreative europeZachęta

Powiązane materiały
 • Grafika obiektu: Nadia Markiewicz. Jackpot
  mediateka / filmy
  Nadia Markiewicz. Jackpot
  Europe Beyond Access
 • Grafika obiektu: Katarzyna Żeglicka. Rezonans kontrastu
  mediateka / filmy
  Katarzyna Żeglicka. Rezonans kontrastu
  Europe Beyond Access
 • Grafika obiektu: Aleksandra Rogala. Historyjki o Jedynce
  mediateka / filmy
  Aleksandra Rogala. Historyjki o Jedynce
  Europe Beyond Access
 • Grafika obiektu: Tomasz Grabowski. Burundyjczyk
  mediateka / filmy
  Tomasz Grabowski. Burundyjczyk
  Europe Beyond Access
 • Grafika obiektu: Maja Kowalczyk. Mam prawo
  mediateka / filmy
  Maja Kowalczyk. Mam prawo
  Film z audiodeskrypcją
 • Grafika obiektu: Niezwykłe ciała
  mediateka / foldery / teksty
  Niezwykłe ciała
  Z Nadią Markiewicz rozmawia Daniel Kotowski
Nadchodzące wydarzenia
wszystkie
 • 04.02 (SOB) 14:00
  Знайомимося з Захентою! Оглядова екскурсія українською
  (oprowadzanie w języku ukraińskim)
  Захента — Національна галерея мистецтв.Захента — Національна галерея мистецтв.
 • Widok wystawy, rysunki w ramach eksponowane na zielonych ścianach. W tle zwiedzająca w różowym swetrze,
  04.02 (SOB) 17:00
  Saturday Artwalk
  TOUR CANCELED
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Zdjęcie, sylwatka artysty na tle białej ściany w galerii.
  05.02 (ND) 12:15
  Stasys Eidrigevičius !Reakcje
  Oprowadzanie kuratorsko-autorskie po wystawie
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • widok wystawy, osoba robiąca zdjęcie telefonem jednej z prac na ścianie.
  05.02 (ND) 13:15
  Niedzielne oprowadzania po aktualnych wystawach
  (godz. 13:15 i 15:15)
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • 09.02 (CZW) 18:00
  „Po co nam Kulisiewicz?”
  Oprowadzanie dr Anny Manickiej
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Marmurowy blat zastawiony buteleczkami z ciemnego szkła. Są różnej wielkości, mają szklane korki i opisane papierowe etykiety.
  11.02 (SOB) 16:00
  SZTUKA DOSTĘPNA X polasense.
  Warsztaty DLA OSÓB NIEWIDOMYCH NA WYSTAWIE „kulisiewicz. lapidarne piękno"
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta