Konkurs Europe Beyond Access

Online
open call

28

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki i British Council ogłaszają konkurs dla artystów z niepełnosprawnością, którzy ze względu na bariery występujące w sektorze kultury, mają ograniczone możliwości uczestniczenia w głównym nurcie i obiegu sztuki.

Konkurs inspirowany jest programem Europe Beyond Access, w którym British Council jest wiodącym partnerem i realizuje ten projekt wraz z sześcioma innymi instytucjami artystycznymi w Europie.

Świadomość społeczna problemów, z jakimi mogą się spotkać artyści z niepełnosprawnościami, chcąc zaprezentować swoje portfolio, ubiegać się o stypendium lub realizować swoją twórczość, nie jest duża. Trudności mogą wynikać z funkcjonujących w społeczeństwach uprzedzeń i przekonań, barier komunikacyjnych i ograniczonej dostępności programów artystycznych.

Organizacja konkursu jest wyrazem naszego przekonania, że konieczne jest zapewnienie równych szans w powszechnym dostępie do głównego nurtu sztuki w Polsce. Wynika to również z dążenia do wprowadzania szerokich zmian systemowych w tym obszarze.

Organizatorzy konkursu przewidują trzy równorzędne nagrody o wartości 2000 zł brutto.

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do artystów mieszkających w Polsce bez względu na wiek, wykształcenie, obywatelstwo itp. Rekrutacja jest otwarta.
Zgłoszenia można wysyłać 
na adres mailowy 

Forma nadsyłania prac / projektów: pliki tekstowe, pliki graficzne, dokumentacja zdjęciowa, pliki audio, wideo w formatach określonych w regulaminie.

Termin składania wniosków: 28 lutego 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29 marca 2021 r. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronach Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki oraz na stronach British Council.

Europe Beyond Access

Europe Beyond Access to międzynarodowy program poświęcony sztuce i niepełnosprawności, którego celem jest umiędzynarodowienie karier artystów z niepełnosprawnością. Projekt celebruje twórczość niepełnosprawnych artystów z całej  Europy, w tym z Polski, którzy rzucają wyzwanie konwencjom, rozwijają innowacyjne praktyki i prezentują wysokiej jakości prace na międzynarodowych scenach.

Zachęcamy do zapoznania się z programem na stronie: Europe Beyond Access. Jego założenia, cele oraz podejmowane w ramach projektów tematy mogą stać się dla Państwa inspiracją do działania i zgłoszenia pracy konkursowej.

 • Aktywizm na rzecz praw osób z niepełnosprawnością
 • Innowacyjne praktyki artystów z niepełnosprawnością w tańcu i teatrze
 • Zwiększenie obecności artystów z niepełnosprawnością w głównym nurcie sztuki
 • Solidarność środowiska osób z niepełnosprawnością
 • Tworzenie wspólnoty
 • Dialog i wymiana doświadczeń pomiędzy twórcami
 • Walka o swoje miejsce, o prawo głosu i aktywne uczestnictwo
 • Dostępność
 • Niezależność i autonomia
 • Kwestionowanie negatywnego postrzegania niepełnosprawności i tworzenie jej pozytywnych reprezentacji
 • Działania nieoczekiwane
 • Celebrowanie różnych ciał
 • Wyobrażanie sobie nowej przyszłości
 • Tworzenie lepszego świata dla osób z niepełnosprawnością poprzez sztukę

Licencja

Zgłoszenie projektu wiąże się z udzieleniem organizatorom konkursu licencji na wykorzystanie wizerunków prac / projektów, opisów, nagrań, a także i ich fragmentów do publikacji przez organizatorów oraz partnerów programu Europe Beyond Access w kontekście założeń programu EBA.

Regulamin konkursu (pdf)

Regulamin konkursu - dokument word, struktura z nagłówkami i listami (docx)

Konkurs - tekst łatwy do czytania (pdf)

Regulamin konkursu w PJM

Informacja o konkursie w PJM

Organizatorzy:
British Councilbeyond accesscreative europeZachęta

Nadchodzące wydarzenia
wszystkie
 • ALT: zdjęcie przedstawiające fragment wystawy "Rzeźba w poszukiwaniu miejsca" w Zachęcie. Na białej ścianie wiszą obiekty przestrzenne w tym maski oraz elementy w kształcie nóg. Znajduje sie też napis "człowiek/human" i krótki opis nawiązujący do tematyki
  24.02 (ŚR) 18:00
  Pomiędzy
  Oprowadzanie autorskie Moniki Murawskiej po wystawie „Rzeźba w poszukiwaniu miejsca”
  Facebook ZachętyFacebook Zachęty
 • zdjęcie sali wystawowej. Na kubikach stoją trzy rzeźby w różnych stylach, wykonane z różnych materiałów
  26.02 (PT) 12:00
  Indywidualności polskiej rzeźby
  Wykład online Barbary Dąbrowskiej z cyklu „Patrzeć/zobaczyć. Spotkanie dla dorosłych 60+”
  Online | ZOOMZOOM
 • 28.02 (ND) 11:00
  Niedzielne oprowadzanie tematyczne online
  Obrazy typograficzne
  Facebook ZachętyFacebook Zachęty
 • Czarnobiały, abstrakcyjny rysunek z wklejoną fotografią przedstawiającą fragment lasu: pnie drzew i ściółkę.
  28.02 (ND) 16:00
  Mapa skarbów
  Warsztaty rodzinne online dla dzieci w wieku 5–7 lat
  Online | ZOOMZOOM
 • zdjęcie fragmentu rzeźby. Realistycznie wyrzeźbiona głowa młodej kobiety z rozwianymi włosami
  28.02 (ND) 16:00
  Postać jako inspiracja
  Warsztaty rodzinne online dla dzieci w wieku 7–9 lat
  Online | ZOOMZOOM