Sztuka edukacji. Kultura w programach nauczania
konferencja

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
wstęp wolny

22 i 23 listopada w Zachęcie odbędzie się konferencja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z cyklu Sztuka edukacji na temat kultury w programach nauczania i możliwości współpracy między szkołą a instytucją kultury przy tworzeniu projektów edukacyjnych. Pierwszą konferencję z tego cyklu organizuje Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki we współpracy z Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Rejestracja na konferencję jest już zamknięta. Dziękujemy za zainteresowanie konferencją.

Program konferencji i transmisja online dostępne na stronie: www.sztukaedukacji2013.pl

Dlaczego organizujemy naszą konferencję?

Pomysł konferencji narodził się wraz ze zmianami w podstawach programów nauczania oraz zapoczątkowaniem dyskusji na temat kształtu edukacji w Polsce. Celem spotkania jest prezentacja możliwości włączenia współczesnej kultury i sztuki w szkolne programy nauczania. Pokażemy dobre praktyki łączenia zajęć szkolnych z działaniami prowadzonymi przez instytucje kultury oraz współpracy nauczycieli z animatorami, edukatorami i artystami. Zależy nam na połączeniu sfery edukacji i kultury, w celu wzbogacenia zajęć szkolnych i efektywnego wykorzystania oferty instytucji kultury. Chcemy przełamać stereotypowe myślenie, że w szkole nie ma miejsca na twórcze i artystyczne myślenie. Będzie czas na integrację całego środowiska oraz dyskusję na temat problemów we współpracy, potrzeb i wzajemnych oczekiwań.

Dla kogo organizowana jest konferencja?

Sztuka edukacji nie jest kolejną konferencją dla nauczycieli ani sympozjum edukatorów i animatorów kultury. Zauważamy potrzebę spotkania tych dwóch środowisk, dlatego naszą konferencję kierujemy zarówno do jednego, jak i drugiego, i wspólnie ją opracowujemy.

Do udziału w konferencji zapraszamy nauczycieli, animatorów kultury i edukatorów pracujących lub współpracujących z instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze kultury na terenie całej Polski.

Zapraszamy nauczycieli szkół wszystkich poziomów i przedmiotów nauczania, przede wszystkim nauczycieli przedmiotów artystycznych i humanistycznych: języka polskiego, wiedzy o kulturze, historii, historii i społeczeństwa. Przedmiot nauczania nie warunkuje jednak uczestnictwa w konferencji. Z przyjemnością powitamy wśród uczestników matematyków czy geografów zainteresowanych sztuką i gotowych do włączania jej w swoje zajęcia. Sztuka współczesna jest wielowątkowa, porusza mnóstwo aktualnych problemów, a niektóre dzieła mogą stać się impulsem do dyskusji również na lekcjach przedmiotów ścisłych czy godzinie wychowawczej. Z kolei wybierane przez twórców formy wypowiedzi mogą okazać się atrakcyjną metodą pracy z uczniami lub inspiracją do nieszablonowej formy prezentacji efektów pracy na lekcji. Udział w konferencji jest bezpłatny. Konieczna jest rejestracja uczestnictwa w konferencji. Prelegentom i uczestnikom spoza Warszawy zapewniamy nocleg i zwrot kosztów podróży.

O programie konferencji

Pierwszego dnia konferencji (22 listopada) pokażemy sposoby łączenia zajęć szkolnych z działaniami prowadzonymi przez instytucje kultury i organizacje pozarządowe. Zaprezentujemy projekty nastawione na współpracę nauczycieli z animatorami, edukatorami i artystami.

Drugiego dnia konferencji (23 listopada) warszawskie instytucje, które pracują ze współczesnymi artystami i od lat tworzą bogaty program edukacyjny poświęcony sztuce współczesnej (Zachęta, CSW, MSN), zaprezentują atrakcyjne modele pracy z dziećmi i młodzieżą. Przedstawimy propozycje działań artystycznych w przestrzeni publicznej, działań twórczych pomocnych w rozwiązywaniu problemów wychowawczych czy społecznych. Pokażemy, że sztuka i kultura współczesna świetnie wpisują się w programy nauczania, a twórcze działania mogą ułatwić poznawanie lokalnej historii, geografii czy problemów społecznych.

www.sztukaedukacji2013.pl

Patronat honorowy nad konferencją objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas.

Patronat: Ośrodek Rozwoju Edukacji

Patroni medialni: Platforma Kultury, edunews.pl
 

 

Powiązane materiały
 • Grafika obiektu: Konferencja Sztuka edukacji
  mediateka / filmy
  Konferencja Sztuka edukacji
  Panel 2: Kultura regionu — przestrzeń lokalnej współpracy
 • Grafika obiektu: Konferencja Sztuka edukacji
  mediateka / filmy
  Konferencja Sztuka edukacji
  Panel 3: Związki nieoczywiste — sztuka i inne dziedziny
 • Grafika obiektu: Konferencja Sztuka edukacji
  mediateka / filmy
  Konferencja Sztuka edukacji
  Panel 4: Sztuka w szkole — programy szkolne nastawione na edukację kulturalną
 • Grafika obiektu: Sztuka Edukacji. Kultura w programach nauczania
  mediateka / galeria zdjęć
  Sztuka Edukacji. Kultura w programach nauczania
  Konferencja
Nadchodzące wydarzenia
wszystkie
 • zdjęcie, widok sali wystawowej
  21.04 (ND) 12:15
  Niedzielne oprowadzania po aktualnych wystawach
  (godz. 12:15 i 14:15)
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Zdjęcie. Dziecko z opiekunem na schodach kolorowej instalacji z metalowych rurek
  21.04 (ND) 12:30
  Instalacja – jak możemy bawić się przestrzenią?
  Warsztaty rodzinne
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • czarno-białe zdjęcie, wnętrze dworca Warszawa Śródmieście
  21.04 (ND) 12:30
  Ceramika na dworcu Warszawa Śródmieście
  Spacer architektoniczny z Tomaszem Fudalą
  pawilony wejściowe dworca Warszawa Śródmieściepawilony wejściowe dworca Warszawa Śródmieście