16 grudnia 2019, godz. 18:00
poniedziałek

(Kłopotliwa) widzialność protez. Design i niepełnosprawność
Wykład Magdaleny Zdrodowskiej

Zachęta / sala multimedialna (wejście od ul. Burschego)
wstęp wolny

Wydarzenie tłumaczone na polski język migowy (PJM)

Czy protezy powinny być ładne? Co oznacza kolor „cielisty”? Czemu okulary są sexy, a aparat słuchowy nie? Czy logo niepełnosprawności obrazuje emancypację osób z niepełnosprawnościami?

Nad tymi i innymi kwestiami związanymi z projektowaniem dla osób z niepełnosprawnościami zastanowimy się podczas wykładu i seminarium. Widzialność protez —  czy to pomysłowo kamuflowanych wiktoriańskich trąbek słuchowych, czy dumnie eksponowanych protez z włókna węglowego amerykańskich weteranów — jest istotnym elementem polityk niepełnosprawności. To, jak projektuje się protezy, czy zwraca się uwagę na ich estetykę, kto zaangażowany jest w proces projektowania (czy są to przyszli użytkownicy?) ma znaczenia dla tego, jak technologie te postrzegane są zarówno przez osoby z niepełnosprawnościami, jak i innych ludzi.

Przyjrzymy się praktykom ukrywania protez, używania ich, gdy nie są potrzebne, odrzucania w publicznych performansach oraz wykorzystywania jako metafory tematu i tworzywa w praktykach kreatywnych.

 

Magdalena Zdrodowska — etnolożka i medioznawczyni, zastępczyni dyrektora ds. dydaktycznych Instytutu Sztuk Audiowizualnych UJ, gdzie prowadzi kursy z dziedziny kulturoznawstwa i medioznawstwa. Aktualnie koncentruje się na skomplikowanych relacjach g/Głuchych i technologii, w tym medycznych, technologii rządzenia, biotechnologii, narzędzi reprezentacji obrazu i dźwięku, a także technologii dedykowanych osobom niesłyszącym. Jest w trakcie realizacji projektu badawczego Telefon, kino i cyborgi. Relacje rozwoju technologii i społeczności niesłyszących w XX i XXI wieku.

tłumaczy na PJM: Joanna Ciesielska.

Wydarzenie w ramach "GAP SIĘ!" - drugiego sezonu Centrum Sztuki Włączającej realizowanego przez Teatr 21 w ramach Domu Tymczasowego Teatru 21 w Zachęcie.

Współfinansowane ze środków m.st. Warszawy:
warszawa

Wydarzenie towarzyszące wystawie
 • 19.10.2019 – 19.01.2020
  Zmiana ustawienia
  Polska scenografia teatralna i społeczna XX i XXI wieku

  Przeglądowa wystawa poświęconą scenografii teatralnej według autoskiej wizji Roberta Rumasa — cenionego artysty wizualnego i scenografa. Kurator wraz z zespołem współpracowników prowadzi widzów przez 100 lat historii, budując narrację wystawy w oparciu o układ problemowo-tematyczny oraz tworząc odniesienia kontekstualne do wcześniejszych i późniejszych zjawisk.

  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
Powiązane materiały
 • mediateka / audio
  Zmiana ustawienia. Polska scenografia teatralna i społeczna XX i XXI wieku
  (Kłopotliwa) widzialność protez. Design i niepełnosprawność - wykład Magdaleny Zdrodowskiej
Nadchodzące wydarzenia
wszystkie
 • 12.07 (ND) 11:00
  Niedzielne oprowadzanie z przewodniczką
  Pióro i skalpel. Oprowadzanie tematyczne po wystawie „Lekcja fruwania”
  Facebook ZachętyFacebook Zachęty
 • 22.07 (ŚR) 18:00
  „Zachęta miga!" na żywo!
  Oprowadzanie w PJM po wystawie „Andrzej Krauze. Lekcja Fruwania”
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • 19.08 (ŚR) 18:00
  „Zachęta miga!" na żywo!
  Oprowadzanie w PJM po wystawie „Być jak Paul Cézanne”
  Miejsce Projektów ZachętyMPZ