Екскурсія виставкою Хеге Лонне українською мовою
(oprowadzanie po wystawie Hege Lønne w języku ukraińskim)

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
Екскурсія в ціні квитка, кількість місць обмежена

06

На виставці норвезької художниці Хеге Лонне представлені скульптури, інсталяції, фотографії та відео. Хеге Лонне (1961–2018) отримала художню освіту в Норвегіїі Польщі. Багато її праць присвячені темі екології та взаєминам людини і природи, а деякі інсталяції присвячені конкретним місцям, в яких вони знаходяться (site-specific). Художниця також була зацікавлена ​​Східною Європою і культурами країн, що в неї входять: крім Польщі Хеге Лонне брала участь у виставках в Білорусі та Литві. Цей інтерес проявляється як в її фотографіях, на яких вона відобразила східноєвропейську естетику, так і в відео-арті.

гід: Наталія Маслянінова


Wystawa norweskiej artystki Hege Lønne obejmuje rzeźby, instalacje, fotografie i filmy wideo. Hege Lønne (1961–2018) zdobyła wykształcenie artystyczne w Norwegii i Polsce. Wiele jej prac poświęconych jest tematyce ekologii i relacji człowieka z naturą, a niektóre instalacje dedykowane są konkretnym miejscom, w których się znajdują (site-specific). Artystka była również zainteresowana Europą Wschodnią i kulturą krajów stanowiących jej część: poza Polską Hege Lønne brała udział w wystawach w Białorusi i Litwie. To zainteresowanie przejawia się zarówno w jej fotografiach, na których uchwyciła estetykę wschodnioeuropejską, jak i w sztuce wideo.

oprowadzanie: Natalia Maslaninowa

Wydarzenie towarzyszące wystawie
 • 07.10.2021 – 09.01.2022
  Hege Lønne

  Wystawa Hege Lønne, artystki norweskiej związanej z Polską, prezentuje rzeźby, instalacje, prace wideo oraz dokumentację działań artystycznych z różnych okresów jej twórczości. Ekspozycję uzupełniają niepublikowane fotografie Warszawy — barwne slajdy z okresu transformacji lat 80. i 90. XX wieku oraz filmy animowane.

  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
Nadchodzące wydarzenia
wszystkie
 • 02.12 – 04.12.2021
  Sztuka edukacji. Przyroda i sztuka — ekosystem przyszłości
  Konferencja
  OnlineOnline
 • widok wystawy. U góry duża projekcja na której widać twarz chłopca. W dolnej częsci widać trzy osoby oglądające film oraz wiszące na ścianach dzieła sztuki. Fragment jednej ze ścian pomalowana jest na intensywny seledynowy kolor.
  05.12 (ND) 12:15
  Niedzielne oprowadzanie na żywo
  (godz. 12.15 i 13.15)
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • 05.12 (ND) 12:30
  Podróż po Japonii
  Warsztaty rodzinne
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • 12.12 (ND) 12:30
  Rodzinna Chanuka 2021
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta