E-księgarnia

Inne wydawnictwa
Zatrzymane w czasie
30,00 zł

Wydawca: Muzeum Śląskie
Liczba stron: 245
ISBN: 9788360353295
Oprawa: twarda
Język: polski

Zbiór fotografii dokumentalnej jest tworzony w Muzeum Śląskim od 1984 roku, w którym restytuowano Muzeum. W jego ramach powstał Dział Dokumentacji Mechanicznej, który gromadzi dokumentację fotograficzną wydarzeń z zakresu historii, kultury i sztuki. W miarę powiększenia się zbioru przystąpiono do tworzenia tematycznych kolekcji fotograficznych. Dotychczas zgromadzono 8900 fotografii o walorach dokumentalnych, w tym 6550 zdjęć pozytywowych, które stanowią 1059 pozycji inwentarza i 2350 negatywów szklanych i celuloidowych, tj. 1435 pozycji inwentarza oraz 732 fotografii pozostających w depozycie. Chronologicznie zbiór sięga początków wynalezienia fotografii i jej zaistnienia w polskiej rzeczywistości, tj. połowy XIX wieku. Dominuje w nim nurt dokumentacyjny, dużą grupę stanowią fotografie portretowe. Sukcesywnie gromadzono kolejne rodzaje fotografii – poprzez fotografię krajobrazową do reportażowej włącznie. Prezentowane w katalogu materiały ujęto w trzy główne grupy tematyczne: architektura i urbanistyka, wydarzenia historyczne, zjawiska społeczno-obyczajowe i kulturalne. Razem 1783 noty katalogowe. Po każdym dziale zamieszczono reprodukcje wybranych fotografii, ilustrujące daną grupę tematyczną. Pozwalają one bliżej poznać zgromadzony w Muzeum Śląskim zbiór fotografii dokumentalnej, a jednocześnie unaoczniają jego charakter i niewątpliwą urodę.