E-księgarnia

Publikacje Zachęty
Wanda Paklikowska-Winnicka 1911–2001
24,00 zł
30 zł

redakcja: Mariusz Gajewski
projekt graficzny: Mariusz Gajewski
wydawca: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
ISBN: 978-83-87321-15- X

Wydany przez Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w 2007 roku towarzyszył wystawie artystki w Zachęcie. W książce poza licznymi zdjęciami i reprodukcjami znaleźć można ponadto wspomnienia i inne teksty artystce. Jej malarstwo, cieszące się uznaniem w latach 50 i 60, następnie właściwie zapomniane, wywodzi się z tradycji kapistowskich oraz malarstwa materii. Prowadzi dialog ze współczesnymi autorce prądami w sztuce, jednocześnie odnosząc się do tradycji malarstwa europejskiego.