E-księgarnia

Publikacje Zachęty
Re-enchanting the World. Małgorzata Mirga-Tas
149,00 zł

pod redakcją Wojciecha Szymańskiego i Joanny Warszy

koordynacja wydawnicza: Dorota Karaszewska
projekt graficzny: Agata Biskup
tłumaczenie z języka angielskiego: Izabela Suchan
przekład tekstu Ali Smith z języka angielskiego: Jerzy Kozłowski
przekład wierszy Jana Mirgi na język romski: Andrzej Mirga
fotografie: Daniel Rumiancew, Bartosz Solik, Marcin Tas
redakcja: Małgorzata Jurkiewicz
opracowanie zdjęć: TATARAK
druk: Argraf, Warszawa

wydawca: Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
ISBN: 978-83-66979-02-4

współwydawca: Archive Books
ISBN: 978-3-948212-99-5
współwydawca: European Roma Institute for Arts and Culture (ERIAC)
ISBN: 978-3-9822573-2-7

Katalog towarzyszący wystawie Przeczarowując świat Małgorzaty Mirgi-Tas w Pawilonie Polskim na Biennale Sztuki 2022. W publikacji pod redakcją Wojciecha Szymańskiego i Joanny Warszy, obok tekstów kuratorów znalazły się eseje zaproszonych pisarzy — Ali Smith i Damiana Le Basa, uczonej Ethel Brooks, a także wiersze Teresy Mirgi i Jana Mirgi.

Katalog dotępny również w wersji polskiej.

 

Dofinansowano w ramach programu DAAD Artists-in-Berlin Program ze środków Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec