E-księgarnia

Publikacje Zachęty
Przed i po „wielkim Jutrze”? Zachęta i wystawy scenografii (Archiwum Zachęty)
80,00 zł

autor: Joanna Stacewicz - Podlipska
redakcja serii Archiwum Zachęty: Gabriela Świtek
projekt graficzny serii Archiwum Zachęty: Daria Malicka
wydawca: Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki
ISBN: 9788364714849

Książka dr Joanny Stacewicz-Podlipskiej to szósta już pozycja z zainicjowanej przez Gabrielę Świtek w 2012 roku serii Archiwum Zachęty, w której publikujemy opracowania archiwaliów poświęcone historii i działalności wystawienniczej galerii. Z kalendarium wystaw autorka wybiera „dwa punkty graniczne w historii polskiej plastyki teatralnej”: Wystawę nowoczesnego malarstwa scenicznego (1913), pokazywaną w Zachęcie — ówczesnym gmachu wystawienniczym Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, oraz Wystawę scenografii (1962) organizowaną przez Centralne Biuro Wystaw Artystycznych „Zachęta”, ale prezentowaną w salach Pałacu Kultury i Nauki w ramach cyklu Polskie dzieło plastyczne w XV-lecie PRL.