E-księgarnia

Publikacje Zachęty
Kim jest inny? Współczesna fotografia z Austrii
22,00 zł
28 zł

redakcja: Karolina Lewandowska
projekt graficzny: studio Bakalie
wydawca: Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki
ISBN: 83-89145-78-2

Niewielki katalog obrazuje wystawę fotografii portretowej ośmiu austryjackich artystów: Paula Kranzlera, Sissi Farassat, Bernharda Fuchsa, Leo Kandla, Michaela Maurachera, Herwiga Kempingera, Friedla Kubelki i Rainera Iglara. Publikacja została opatrzona na wstępie dwoma esejami nie tyle poświęconymi historii fotografii austryjackiej, co teorii dotyczącej stosunku artysty i obiektu w fotografii portretowej. Drugą część ksiażki stanowią reprodukcje dokumentujące prace pokazywane na wystawie oraz krótkie biogramy artystów.

artyści: Paul Kranzler, Sissi Farassat, Bernhard Fuhs, Leo Kandl, Michael Mauracher, Herwig Kempinger, Friedl Kubelka, Rainer Iglar