E-księgarnia

Katalogi
Impossible Objects
100,00 zł

redakcja: Dorota Leśniak- Rychlak
projekt graficzny: Jakub Woynarowski
wydawca: Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki
ISBN: 978-83-64714-02-3

Wystawa „Figury niemożliwe” przygotowana w Pawilonie Polskim przez Instytut Architektury i Jakuba Woynarowskiego dotyczy związków modernizmu i polityki w warunkach konstruowania nowoczesnego państwa narodowego. Główny element pokazu stanowi odtworzona w skali 1:1 replika baldachimu nad wejściem do grobu Józefa Piłsudskiego polskiego przywódcy politycznego, zrealizowanego w 1937 roku przy królewskiej katedrze na Wawelu w Krakowie według projektu Adolfa Szyszko-Bohusza. Kilka zaproponowanych przez architekta wariantów baldachimu prezentuje proces dochodzenia do formy modernistycznej: od historyzującego patosu do nowoczesnego uproszczenia.

Autorzy projektu: Instytut Architektury (Dorota Jędruch, Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak, Michał Wiśniewski) i Jakub Woynarowski

Anglojęzyczna publikacja towarzysząca projektowi zawiera eseje: Davida Crowleya Piłsudski’s Architeckt, Dariusza Czaja The Polish Theatre of Death, Jana Sowy Our (Impossible) Modernity i Jeana-Louisa Cohena Invisible Modernisms.