E-księgarnia

Publikacje Zachęty
Anna Ostoya
60,00 zł

pod redakcją Marii Brewińskiej
projekt grafczny: Grzegorz Laszuk
wydawca: Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki
ISBN 978-83-64714-69-6

strony: 136
wersja językowa polsko-angielska

Publikacja wydana z okazji pierwszej instytucjonalnej, przeglądowej wystawy prac Anny Ostoi w Polsce, która odbyła się w Zachęcie na przełomie 2017
i 2018 roku. Składają się na nią teksty Marii Brewińskiej, Jefa Dolvena, Pauliny Pobochy i Jovany Stokic, interpretujące twórczość tej polskiej artystki 
mieszkającej w Nowym Jorku, autorki m.in. obrazów, kolaży odwołujących się do modernistycznych i postmodernistycznych narracji i praktyk. W labiryntowym charakterze jej twórczości kryje się czasoprzestrzenna wędrówka dotykająca kwestii historii, rynku sztuki, ekonomii, feminizmu czy „masculine power”. Publikacja została zilustrowana zdjęciami z wystawy w Zachęcie, a także 
reprodukcjami wszystkich prezentowanych prac.