Konkurs na projekt wystawy, do realizacji w Pawilonie Polskim, prezentowanej w ramach 60. Międzynarodowej Wystawy Sztuki w Wenecji w 2024 roku

 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki ogłaszają konkurs na projekt wystawy, do realizacji w Pawilonie Polskim, prezentowanej w ramach 60. Międzynarodowej Wystawy Sztuki w Wenecji w 2024 roku, której kuratorem generalnym jest Adriano Pedrosa.

Konkurs jest otwarty oraz składa się w dwóch etapów. Do pierwszego etapu konkursu należy złożyć ogólną koncepcję wystawy wraz z określonym autorskim tematem przewodnim, ogólną wizualizację wystawy oraz ogólny kosztorys wystawy.

Konkurs jest skierowany do zespołów tworzonych przez artystów i kuratorów.

Przynajmniej jeden uczestnik zespołu musi posiadać:

  • wykształcenie wyższe;
  • dobrą znajomość zagadnień sztuki współczesnej, doświadczenie kuratorskie w organizowaniu wystaw a w przypadku artysty – udokumentowany dorobek artystyczny;
  • dobrą znajomość języka angielskiego

Na dokumentacji projektowej do etapu pierwszego należy umieścić godło jako kod utajniający zespół (artystę/ów i kuratora/ów). Do dokumentacji należy dołączyć zamkniętą kopertę oznaczoną godłem, zawierającą:

  • powtórzenie godła;
  • imię i nazwisko każdego uczestnika zespołu;
  • adres i numer telefonu każdego uczestnika zespołu;
  • CV każdego uczestnika zespołu;
  • wypełnione i podpisane „Oświadczenie Uczestnika” przez każdego uczestnika zespołu, które stanowi załącznik do regulaminu.

Ogólne koncepcje wystaw wszystkich dopuszczonych projektów, składanych w etapie pierwszym, zostaną upublicznione po ogłoszeniu wyników konkursu. Udostępnienie ogólnej wizualizacji wystaw składanych w pierwszym etapie może nastąpić tylko za pisemną zgodą zespołów.

Termin składania projektów do etapu pierwszego upływa z dniem 15 czerwca 2023 roku. Decyduje data wpływu do kancelarii organizatora na adres:

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
pl. Małachowskiego 3
00-916 Warszawa
z dopiskiem „Biennale Sztuki 2024”

Pełne warunki i zasady uczestnictwa w konkursie zawarte są w regulaminie konkursu:

Regulamin konkursu (pdf)

Dodatkowe informacje o konkursie: Michał Kubiak .

Pawilon Polski w Wenecji

Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki, jest opiekunem Pawilonu Polskiego i organizatorem wystaw na Biennale Sztuki i Biennale Architektury w Wenecji, wybieranych w drodze otwartego konkursu.

Międzynarodowa Wystawa Sztuki — La Biennale di Venezia należy do najbardziej prestiżowych wydarzeń artystycznych na świecie. Wystawa organizowana jest co dwa lata, począwszy od 1895 roku. Polska uczestniczy w niej od roku 1932, kiedy to wybudowano pawilon Polonia — sfinansowany przez rząd polski i do dziś pozostający jego własnością. W czasie trwającej sześć miesięcy wystawy w pawilonach narodowych na terenie ekspozycyjnym biennale (Giardini i Arsenale) oraz w różnych miejscach w Wenecji prezentowane są projekty z całego świata. W 1999 roku wystawa Katarzyny Kozyry Łaźnia męska w Pawilonie Polskim otrzymała specjalne wyróżnienie jury.

Na przemian z Międzynarodową Wystawą Sztuki w Wenecji odbywa się Międzynarodowa Wystawa Architektury (od roku 1980), ukazująca najważniejsze światowe dokonania, projekty i koncepcje w tej dziedzinie. Polskie prezentacje w Wenecji były wielokrotnie doceniane przez międzynarodowe Jury, w tym — w 2008 roku — najwyższą nagrodą, czyli Złotym Lwem za wystawę Hotel Polonia. Afterlife of Buildings oraz wyróżnieniem specjalnym w 2012 roku za projekt Making the walls quake as if they were dilating with the secret knowledge of great power.

Aktualności, informacje o bieżącej wystawie w pawilonie i konkursie, a także historia prezentacji weneckich znajdują się na stronie labiennale.art.pl prowadzonej przez Zachętę.

 LABIENNALE.ART.PL

Informacja w polskim języku migowym

00:00/00:00

Audiodeskrypcja budynku Pawilonu Polskiego w Wenecji

Kontakt

komisarz Pawilonu Polskiego

Bartłomiej Sienkiewicz, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

biuro Pawilonu Polskiego

Michał Kubiak
zastępca komisarza m.kubiak@zacheta.art.pl+48 22 556 96 03