Konkurs na kuratorski projekt wystawy w Pawilonie Polskim w Wenecji

 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki ogłaszają konkurs na kuratorski projekt wystawy, do realizacji w Pawilonie Polskim, prezentowanej w ramach 18. Międzynarodowej Wystawy Architektury w Wenecji w 2023 roku, której kuratorką generalną jest Lesley Lokko (temat przewodni: Laboratorium przyszłości [eng. The Laboratory of the Future]). Projekt powinien poruszać zagadnienia istotne dla współczesnej sytuacji architektury, zarówno w wymiarze lokalnym jak i globalnym.

Kuratorski projekt wystawy powinien zawierać koncepcję wystawy, pełny scenariusz wystawy wraz z wizualizacją, streszczenie scenariusza wystawy oraz kosztorys produkcji projektu. Kurator projektu, a w przypadku zespołu kuratorskiego przynajmniej jedna osoba musi posiadać: 
- wykształcenie wyższe; 
- dobrą znajomość zagadnień współczesnej architektury, doświadczenie kuratorskie w organizowaniu wystaw; 
- dobrą znajomość języka angielskiego. 

Projekt należy złożyć bez umieszczonego na nim nazwiska kuratora projektu. Na projekcie należy umieścić godło, a następnie powtórzyć je na załączonej kopercie, w której należy umieścić następujące informacje: 
- powtórzenie godła 
- imię i nazwisko kuratora 
- adres mailowy i pocztowy, numer telefonu kuratora 
- CV kuratora 
- wypełnione i podpisane „Oświadczenie kuratora”, które stanowi załącznik do regulaminu. 

Koncepcja wystawy oraz streszczenie scenariusza zostaną upublicznione po ogłoszeniu wyników konkursu. Udostępnienie pełnego scenariusza wystawy wraz z wizualizacją projektu nastąpią za pisemną zgodą kuratora. 

Termin składania projektów upływa z dniem 30 września 2022 roku. Decyduje data wpływu do kancelarii Organizatora na adres: 

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki 
pl. Małachowskiego 3 
00-916 Warszawa 
z dopiskiem „Biennale Architektury 2023” 

Pełne warunki i zasady uczestnictwa w konkursie zawarte są w regulaminie konkursu  Regulamin (pdf).
Dodatkowe informacje o konkursie i Biennale: www.labiennale.art.pl/konkurs
oraz mailowo:
Ewa Mielczarek e.mielczarek@zacheta.art.pl
Joanna Waśko

WIĘCEJ NA LABIENNALE.ART.PL

Pawilon Polski w Wenecji

Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki, jest opiekunem Pawilonu Polskiego i organizatorem wystaw na Biennale Sztuki i Biennale Architektury w Wenecji, wybieranych w drodze otwartego konkursu.

Międzynarodowa Wystawa Sztuki — La Biennale di Venezia należy do najbardziej prestiżowych wydarzeń artystycznych na świecie. Wystawa organizowana jest co dwa lata, począwszy od 1895 roku. Polska uczestniczy w niej od roku 1932, kiedy to wybudowano pawilon Polonia — sfinansowany przez rząd polski i do dziś pozostający jego własnością. W czasie trwającej sześć miesięcy wystawy w pawilonach narodowych na terenie ekspozycyjnym biennale (Giardini i Arsenale) oraz w różnych miejscach w Wenecji prezentowane są projekty z całego świata. W 1999 roku wystawa Katarzyny Kozyry Łaźnia męska w Pawilonie Polskim otrzymała specjalne wyróżnienie jury.

Na przemian z Międzynarodową Wystawą Sztuki w Wenecji odbywa się Międzynarodowa Wystawa Architektury (od roku 1980), ukazująca najważniejsze światowe dokonania, projekty i koncepcje w tej dziedzinie. Polskie prezentacje w Wenecji były wielokrotnie doceniane przez międzynarodowe Jury, w tym — w 2008 roku — najwyższą nagrodą, czyli Złotym Lwem za wystawę Hotel Polonia. Afterlife of Buildings oraz wyróżnieniem specjalnym w 2012 roku za projekt Making the walls quake as if they were dilating with the secret knowledge of great power.

Aktualności, informacje o bieżącej wystawie w pawilonie i konkursie, a także historia prezentacji weneckich znajdują się na stronie labiennale.art.pl prowadzonej przez Zachętę.

 LABIENNALE.ART.PL

Informacja w polskim języku migowym

00:00/00:00

Audiodeskrypcja budynku Pawilonu Polskiego w Wenecji

Kontakt

komisarz Pawilonu Polskiego

dr Janusz Janowski, dyrektor Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki

biuro Pawilonu Polskiego

Joanna Waśko, zastępca komisarza
Ewa Mielczarek