Komunikat Dyrekcji Zachęty ws. Prostej tęczy

Prosta tęcza autorstwa Marka Sobczyka powstała w 1991 roku na prezentowaną w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki wystawę czasową Epitafium i siedem przestrzeni. Na ekspozycji przygotowanej przez zespół kuratorów – Janusza Boguckiego i Ninę Smolarz – zaprezentowano dzieła najwybitniejszych polskich artystów plastyków XX wieku, które próbowały zdefiniować sfery najistotniejsze dla duchowego życia człowieka. 

Chociaż wystawa trwała tylko między czerwcem a lipcem 1991 roku, ówczesna dyrektor Zachęty Pani Barbara Majewska zdecydowała, że prezentacja „Tęczy” zostanie wydłużona o dodatkowe dwa lata. W roku 1993 za kadencji nowo mianowanej dyrektor Pani Andy Rottenberg zdecydowano, że czas tej ekspozycji dobiegł końca. Tęczę zdemontowano i tym samym zakończono jej czasową ekspozycję. 

Tęcza w przestrzeni placu Małachowskiego nie miała w tamtych czasach konkretnego kontekstu symbolicznego (społeczno-politycznego), a jedynie nawiązywała do biblijnego znaku „przymierza”, dlatego też istotnym elementem kompozycyjnym tęczy Sobczyka jest układ siedmiu kolorów, a nie sześciu, który z kolei stał się symbolem ruchów LGBT (układ kolorów autorstwa Gilberta Bakera z 1978 roku). 

Podkreślamy powyższe fakty, ponieważ widzimy, że niektóre media, traktując sprawę instrumentalnie, chcą wykorzystać okazję i wciągnąć Zachętę w konflikt, który w żaden sposób jej nie dotyczy, bo nie jest związany ze sztuką. 

Na Placu Małachowskiego będzie nadal realizowany jesienny (wrzesień–październik) program wydarzeń oraz program edukacyjny, na który serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy. 

Dyrekcja Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki


fot. Wojciech Duszenko