1. Samotność

  2. Względne cechy podobieństwa XIII

  3. Negative book # 7

  4. Głowy, Copyright, CC BY-SA

  5. Kompozycja (robi siłę)

  6. Dialog z rybą

  7. Pocałunek

  8. Lekcja śpiewu 2