1. Teresa Murak, Oblicze, 1980

  2. Teresa Murak, Mateusz Rembieliński, „Rzeźba duchowa", 2016, fot. Bartosz Górka

  3. Teresa Murak, Mateusz Rembieliński, „Jan Chrzciciel", 1985/2016, fot. Maciej Musiał

  4. Montaż pracy na wystawie „Teresa Kazimiera Murak-Rembielińska”, fot. Bartosz Górka