A View from V4 Kolekcja Zachęty — Narodowej Galerii Sztuki w Brukseli

20.02 – 19.03.2018 A View from V4 Kolekcja Zachęty — Narodowej Galerii Sztuki w Brukseli

Galeria Art Thema

kurator generalny: Peter Fertőszögi
kuratorka ze strony Zachęty: Małgorzata Bogdańska
kraje uczestniczące: Czechy, Polska, Słowacja, Węgry

W brukselskiej Art Thema Gallery otwiera się wystawa A View on V4 / Une vue sur V4 zorganizowana w ramach prezydencji węgierskiej w Grupie Wyszehradzkiej. Ekspozycja, której kuratorem generalnym jest Peter Fertőszögi, zaprezentuje dzieła artystów z Czech, Słowacji, Polski i Węgier.

Zmiany wewnętrzne w Polsce, na Węgrzech i w Czechosłowacji w latach 1989–90 oraz przywrócenie systemu demokratycznego — umożliwiły krajom regionu Wyszehradu powrót do własnej historii, niezwykle osobnej i zawiłej. W ostatnich dziesięcioleciach podjęto kilka prób przedstawienia dorobku sztuki współczesnej krajów grupy V4. Jednak tak wszechstronna jej prezentacja ma charakter bezprecedensowy. Współpraca między naszymi krajami nie ogranicza się jedynie do sfery polityki i gospodarki, obejmuje także wartości kulturowe idei wyszehradzkiej, co podkreśla ta wystawa.

Polska prezentacja, na której znalazł się wybór prac z kolekcji Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki, pokazuje dzieła trzech pokoleń wybitnych artystów reprezentujących główne trendy pojawiające się w polskiej sztuce w czasie ostatnich kilkudziesięciu lat. Wśród nich: abstrakcja geometryczna (Stażewski, Winiarski, Gierowski, Jarnuszkiewicz), wątki surrealistyczne (Rosenstein, Nowosielski, Chrostowska), sztuka stanowiąca komentarz do otaczającej rzeczywistości (Jurry Zieliński, Gruppa, Klaman, Maciejowski, Bogacka), inspirowana przemianami lat 90. (Libera, Maciejowski, Macuga) i przedstawiciele młodszego pokolenia (Zawadzki, Matecki). Kuratorskiego doboru prac z kolekcji Zachęty dokonała Małgorzata Bogdańska, kierownik działu zbiorów galerii.

Więcej o wystawie.

Informacje

A View from V4
Kolekcja Zachęty — Narodowej Galerii Sztuki w Brukseli
20.02 – 19.03.2018

Galeria Art Thema
Rue de la Madeleine 51, 1000 Bruksela
Zobacz na mapie