Przeczytaj tekst Zofii Dubowskiej o historii Międzyszkolnego Koła Miłośników Sztuki przy Zachęcie.   Materiały zdigitalizowane w ramach projektu „Otwarta ...">  Przeczytaj tekst Zofii Dubowskiej o historii Międzyszkolnego Koła Miłośników Sztuki przy Zachęcie.   Materiały zdigitalizowane w ramach projektu „Otwarta ...">
Kronika obozu Koła Miłośników Sztuki 1974
foldery / teksty

tytuł: Kronika obozu Koła Miłośników Sztuki przy Centralnym Biurze Wystaw Artystycznych, lipiec 1974 rok
rok powstania: 1974
wymiary: 30 x 23 x 3 cm
liczba stron w całej kronice: 60
liczba stron uzupełnionych: 57
źródło: Archiwum Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki

Data powstania: 01.07.1974

Kronika obozu Koła Miłośników Sztuki 1974 (pdf)

WYSŁUCHAJ AUDIODESKRYPCJI

Transkrypt audiodeskrypcji (docx)

 

 Przeczytaj tekst Zofii Dubowskiej o historii Międzyszkolnego Koła Miłośników Sztuki przy Zachęcie.

 

Materiały zdigitalizowane w ramach projektu „Otwarta Zachęta. Digitalizacja i udostępnienie polskich zasobów sztuki współczesnej ze zbiorów Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki oraz budowa narzędzi informatycznych, rozwój kompetencji kadr kultury, animacja i promocja służące wykorzystaniu i przetwarzaniu cyfrowych zasobów kultury w celach edukacyjnych, naukowych i twórczych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0025/19-00”.

Zobacz także
 • Grafika obiektu: Annual report 2015foldery / teksty
  Annual report 2015
 • Grafika obiektu: Zrób to sam z Zachetąfoldery / teksty
  Zrób to sam z Zachetą
  Materiały edukacyjne do wystawy Historie ucha
 • Grafika obiektu: Czy artyście wszystko wolno? foldery / teksty
  Czy artyście wszystko wolno?
  Konspekt lekcji j. polskiego i WOK dla liceum
 • Grafika obiektu: Językowy obraz świata w sztuce współczesnej_1foldery / teksty
  Językowy obraz świata w sztuce współczesnej_1
  Konspekt lekcji j. polskiego dla liceum
 • Grafika obiektu: Językowy obraz świata w sztuce współczesnej_2 foldery / teksty
  Językowy obraz świata w sztuce współczesnej_2
  Konspekt lekcji j. polskiego dla liceum
 • Grafika obiektu: Co jest podstawową regułą światafoldery / teksty
  Co jest podstawową regułą świata
  Konspekt lekcji j. polskiego i WOK dla liceum
 • Grafika obiektu: Kim jesteśmy my - my samifoldery / teksty
  Kim jesteśmy my - my sami
  Konspekt lekcji j. polskiego i WOK dla liceum
 • Grafika obiektu: Popkultura w sztuce wysokiej_1foldery / teksty
  Popkultura w sztuce wysokiej_1
  Konspekt lekcji j. polskiego i WOK dla liceum
 • Grafika obiektu: Popkultura w sztuce wysokiej_2foldery / teksty
  Popkultura w sztuce wysokiej_2
  Konspekt lekcji j. polskiego i WOK dla liceum
 • Grafika obiektu: Sztuka interpretacjifoldery / teksty
  Sztuka interpretacji
  Konspekt lekcji j. polskiego i WOK dla liceum