1. Ryszard Winiarski, Losowanie dwiema kostkami, 1977