1. Andrzej Adam Sadowski, Rzym - via Barberini - Twa, 1982