1. , Nadia Markiewicz, „Jackpot”, 2020, instalacja / sytuacja przestrzenna o charakterze performatywnym, fot. Bartosz Zalewski