1. Halina Chrostowska, Figura srebrna IV, 1977, fot. Skanery Niewiarygodne