Maria Jarema

Ur. w 1908 roku w Starym Samborze, zm. w 1958 roku w Krakowie.

Rzeźbiarka, malarka, graficzka, projektowała scenografię i kostiumy dla teatru. Studiowała w krakowskiej ASP. Była członkiem przedwojennej Grupy Krakowskiej. Po wojnie była współzałożycielką II Grupy Krakowskiej oraz współpracowała z teatrem Kantora Cricot 2. Mimo lewicowych poglądów stanowczo oparła się wytycznym socrealizmu. Początkowo interesowała ją głównie rzeźba, tworzyła m.in. portrety i postacie o syntetycznych, geometryzujących formach. Jej projekty kostiumów i scenografii zdradzają fascynację surrealizmem. W malarstwie inspirował ją Cezanne oraz impresjonizm, ale w końcu lat 30. wypracowała swoją oryginalną, dojrzałą formę plastyczną. Poddając przekształceniom i multiplikacjom figurę ludzką, dochodziła do kształtów będących już tylko czystą forma plastyczną. 

Artyści
207/695

Prace artystki w kolekcji Zachęty

  • Zdjęcie pracy Pejzaż
    PejzażMaria Jarema1943