Jerzy Panek

Ur. w 1918 roku w Tarnowie, zm. w 2001 roku w Krakowie.

Grafik i malarz. Studiował w Krakowie: w latach 1937-1942 w Państwowym Instytucie Sztuk Pięknych pod kierunkiem Andrzeja Jurkiewicza i Władysława Jarockiego, w okresie okupacji w Kunstgewerbeschule, następnie w latach 1945-1948 w ASP pod opieką Eugeniusza Eibischa i Zbigniewa Pronaszki. Dyplom uzyskał w 1955 roku. Krótko, na przełomie lat 1967 i 1968, pracował jako pedagog w krakowskiej ASP, później został jej honorowym profesorem. Od 1952 roku zajął się przede wszystkim drzeworytem, na początku wykorzystywał pomocniczo szkic i fotografię, potem na jego twórczość graficzną wpłynęła podróż do Chin w 1956 roku – zaczął rytować bezpośrednio na deskach. Otrzymał wiele nagród, m.in.: złoty medal na Triennale Współczesnej Sztuki Światowej w Nowym Delhi (1971), Nagrodę II stopnia Ministra Kultury i Sztuki (1963), Nagrodę im. Jana Cybisa (1986), Nagrody Prasy IV Międzynarodowego Biennale Grafiki w Krakowie (1972). Za całokształt pracy twórczej otrzymał w 1998 roku Nagrodę Miasta Krakowa i Nagrodę Wojewody Krakowskiego. Był członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Drzeworytników Xylon.

Artyści
430/695

Prace artysty w kolekcji Zachęty

 • Zdjęcie pracy Spadochroniarz
  SpadochroniarzJerzy Panek1963
 • Zdjęcie pracy Spadochroniarz I
  Spadochroniarz IJerzy Panek1963
 • Zdjęcie pracy Pastuch III
  Pastuch IIIJerzy Panek1961
 • Zdjęcie pracy Pasterka I
  Pasterka IJerzy Panek1960
 • Zdjęcie pracy Pastuch II
  Pastuch IIJerzy Panek1960
 • Zdjęcie pracy Pastuch III
  Pastuch IIIJerzy Panek1960
 • Zdjęcie pracy Biały koń
  Biały końJerzy Panek1959
Wystawy
 • Grafika do wystawy Co po Cybisie?
  15.09 – 16.12.2018
  Co po Cybisie?

  Przekrojowa wystawa polskiego malarstwa XX i XXI wieku obejmuje szerokie spektrum dzieł wybitnych polskich twórców wpisujących się w kluczowe nurty historii sztuki i aktualne prądy artystyczne. Międzypokoleniowy, problemowy pokaz przypomina starsze oraz przywołuje najnowsze postawy ponad czterdziestu artystów zanurzonych w medium malarstwa. Ekspozycja z jednej strony koncentruje się na najważniejszych, historycznych już dzisiaj pozycjach artystycznych „po Cybisie”. Z drugiej — jej ambicją jest prezentowanie prac ukazujących stan współczesnego malarstwa.  

  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta