Ewa Łuczak

Ur. w 1975 roku, mieszka i pracuje w Warszawie.

Fotografka, autorka wideo i wideoinstalacji. W 2006 roku ukończyła warszawską ASP, dyplom uzyskała w pracowni prof. Grzegorza Kowalskiego. Pierwsze prace artystki to czarno-białe fotograficzne akty. Później pojawiły się zainteresowania przestrzenią i ruchem, a głównym narzędziem stała się kamera wideo. Kolejne filmy poświęciła problematyce starości. Zestawiała młodego człowieka ze starym i ukazywała niemoc tego drugiego (Marek i Daniel), pokazywała, jak łatwo ignoruje się męczącą dla odbiorcy przemowę staruszki (Słuch), rejestrowała monotonię i bierność egzystencji dwójki emerytów (Radiowe dni).

Artyści
318/689

Prace artystki w kolekcji Zachęty

  • Zdjęcie pracy Radiowe dni
    Radiowe dniEwa Łuczak2006
Wystawy
  • 13.08 – 16.09.2007
    Ewa Łuczak
    Radiowe dni
    Zachęta Narodowa Galeria SztukiZachęta