Wzornik. Warsztaty dla nauczycieli i edukatorów

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
brak wolnych miejsc

zapisy: poprzez formularz na stronie
informacja: 22 556 96 42, a.zdzieborska@zacheta.art.pl

Cykl warsztatów dla nauczycieli, edukatorów, animatorów, instruktorów zajęć artystycznych oraz innych osób, które chciałyby poznać ćwiczenia możliwe do wykorzystania na lekcjach w szkole, podczas zajęć w domach kultury i w innych formach działań edukacyjnych. 

Projekt WZORNIK jest próbą potraktowania wybranych dzieł polskiej sztuki współczesnej jako ram do działań wizualnych. Stefan Paruch i Monika Masłoń wybierają prace polskich artystów wizualnych, przyglądają się ich metodzie pracy i proponują zajęcia artystyczne nimi inspirowane. Warsztaty stwarzają możliwość ponowienia gestu artysty — nie tyle poprzez stworzenie kopii, ile przez powtórzenie — a tym samym aktywne prześledzenie sposobów pracy wybranych twórców. Pozwala to na uważne przyjrzenie się wszystkim składowym danego dzieła, odpowiedzenie na pytania o stronę formalną danej pracy, etapy jej realizacji, ale też o motywację do działania i o to, w jaki sposób wpływają na odbiorcę składowe utworu. Jest to więc analiza pozwalająca na głębokie poznanie, które nie jest możliwe, kiedy dokonujemy tylko teoretycznego oglądu.

W ramach projektu WZORNIK w 2016 roku przygotowane zostały scenariusze bazujące na pracach Daniela Rumiancewa, Karoliny Breguły, grupy Twożywo, Andrzeja Tobisa, Anety Grzeszykowskiej i Jaśminy Wójcik. Razem z dokumentacją warsztatów i wywiadami z artystami zostały opublikowane na stronie www.wzornik.edu.pl. W 2018 roku przy użyciu tej samej metody powstają nowe scenariusze.

W ramach warsztatów proponujemy poznanie wybranych ćwiczeń przygotowanych do tej pory oraz stworzenie własnych scenariuszy inspirowanych pracami z kolekcji Zachęty.

Harmonogram zajęć:

 • 22.09, godz. 12–16
 • 29.09, godz. 12–16
 • 06.10, godz. 12–16
 • 20.10, godz. 12–16  

Podczas trzech pierwszych warsztatów przybliżymy opracowane ćwiczenia, a na ostatnich uczestnicy przygotują scenariusze inspirowane pracami z kolekcji Zachęty.

Do udziału w warsztatach zapraszamy osoby, które chciałyby uczestniczyć we wszystkich zajęciach z cyklu. W innym przypadku prosimy o kontakt mailowy: .

Monika Masłoń — absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi, gdzie studiowała na Wydziale Grafiki i Malarstwa na kierunku Grafika w zakresie multimediów. Dyplom uzyskała w 2008 roku, w Pracowni Fotografii pod kierunkiem prof. Grzegorz Przyborka oraz w Pracowni Fotografii i Obrazu Video prowadzonej przez prof. Konrada Kuzyszyna. W latach 2011–2016 była studentką studiów doktoranckich w PWSFTviT w Łodzi, gdzie zrealizowała pracę doktorską pt. Do zobaczenia pod kierunkiem prof. Józefa Robakowskiego i promotora pomocniczego, dr. Łukasza Ogórka. Od 2011 roku jest pracownikiem Kolegium Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia dla studentów kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Brała udział w wielu projektach edukacyjno-artystycznych m.in.: International Academy w Scheersberg w Niemczech, Między Wschodem a Zachodem – Krym, Białoruś. Instrukcja obsługi, Words and places, ABC DDR PRL.

 monikamaslon.art.pl

Stefan Paruch — w latach 1997–2002 studiował na Wydziale Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w latach 1998–2000 studiował w Gościnnej Pracowni prof. Leona Tarasewicza. Dyplom Lekcja przysposobienia obronnego obronił w 2002 w pracowni prof. Jarosława Modzelewskiego. W latach 2003–2006 studiował w Wyższym Studium Montażu w PWSFTViT w Łodzi. Wraz z grupą artystów współtworzy pracownie przy ulicy 11 Listopada na warszawskiej Pradze. Obecnie pracuje jako adiunkt w Kolegium Edukacji Artystycznej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia dla studentów kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Zajmuje się malarstwem, montażem filmowym i multimediami.

okoparucha.blogspot.com

Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

:
MKiDN

Nadchodzące wydarzenia
wszystkie
 • 30.09 (SOB) 12:00
  Malowanie Gripa z Błażejem Zakrzewskim
  Warsztaty dla Młodzieży i dzieci
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • 01.10 (ND) 12:15
  Niedzielne oprowadzania po aktualnych wystawach
  (godz. 12:15 i 14:15)
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • 12.10 (CZW) 12:00
  Malarstwo enkaustyczne z Krzysztofem Gliszczyńskim
  Warsztaty dla studentów w ramach wystawy „Barwa i farba”
  Zachęta / sala warsztatowa (wejście przez hol główny)Zachęta / sala warsztatowa (wejście przez hol główny)
 • 14.10 (SOB) 10:00
  Gliniane zwierzenie – zwierzę nie dosłownie rzeźbione
  Warsztaty rzeźbiarskie towarzyszące wystawie Adolf Ryszka. Przestrzeń niesie cień
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta