1. Teresa Kazimiera Murak-Rembielińska, widok ekspozycji, 2016, fot. Marek Krzyżanek