1. Władysław Hasior, "Telewizor powiatowy", 1965, asamblaż, Muzeum Sztuki w Łodzi, fot. Monika Stolarska