1. Maciej Salamon. Prace domowe, otwarcie wystawy, Miejsce Projektów Zachęty, fot. Anna Zagrodzka