1. Young People with Great Ambitions [Młodzi ludzie z wielkimi ambicjami], tekst: Jerzy Ludwiński, fot. Tadeusz Rolke, „Poland” (Zachód) 1961, nr 12, s. 18–21