1. Alicja Bielawska, … i nieopisany kontur, 2015, fot. Marek Krzyżanek