1. Zbigniew Makowski, Kołowrót, 1976, kolekcja Zachęty