Mir kumen on (Droga młodych). Pokaz filmu

Zachęta / sala multimedialna (wejście od ul. Burschego)
wstęp wolny

Mir kumen on (Droga młodych), reż. Aleksander Ford, Polska, 1936, 60 min

Pokazowi będzie towarzyszył występ chóru z Wielokulturowego Liceum Humanistycznego im. Jacka Kuronia, który wykona pieśni z filmu, oraz wykład Elżbiety Wysockiej dotyczący historii powstania i rekonstrukcji Mir kumen on.

Film w języku jidysz, napisy w języku polskim.

Na wystawie Przyszłość będzie inna film Mir kumen on pojawia się we fragmentach stanowiących komentarz do wybranych tematów ekspozycji. Z tego względu dzieło Aleksandra Forda zajmuje szczególne miejsce w programie filmowym towarzyszącym wystawie, będąc — obok Sabry i Ludzi Wisły — kolejnym obrazem tego reżysera prezentowanym w Zachęcie.

Film zrealizowany został w 1936 roku przez Forda na zlecenie Bundu, czyli Powszechnego Żydowskiego Związku Robotniczego, i miał promować Sanatorium im. Włodzimierza Medema w Miedzeszynie pod Warszawą. Założony w 1926 roku ośrodek przyjmował dzieci z ubogich żydowskich rodzin zagrożone gruźlicą. Realizowany tu nowoczesny program wychowawczy służył budowaniu samoświadomości młodych podopiecznych, zachęcał ich do działań na rzecz wspólnoty, uczył odpowiedzialności i pracy zespołowej. W duchu demokratycznym i zgodnie z laickimi wartościami Bundu — partii socjalistycznej i antysyjonistycznej.

Pomysłodawcą filmu był ówczesny dyrektor sanatorium, Szlojme Gliński. W połowie lat 30. na sytuacji finansowej kierowanej przez niego placówki odbijała się rosnąca w Polsce niechęć do mniejszości narodowych. Aby promować instytucję i zdobyć pieniądze na prowadzenie działalności, Gliński zdecydował o wykorzystaniu wówczas najnowocześniejszego medium, czyli kina. Reżyserii podjął się Aleksander Ford — twórca związany ze Stowarzyszeniem Miłośników Filmu Artystycznego START oraz Spółdzielnią Autorów Filmowych. Jako filmowiec poruszający się na obrzeżach trendów dominujących w międzywojennym polskim kinie,  Ford odwołał się do doświadczeń wybitnych twórców radzieckiej szkoły montażu, a zwłaszcza Siergieja Eisensteina, Lwa Kuleszowa i Dżigi Wiertowa.

Zrealizowany głównie w jidysz, fabularyzowany dokument pokazuje życie młodych pensjonariuszy sanatorium. To dzieci są jego bohaterami i przez ich pryzmat zostaje także ukazany sam ośrodek oraz idee, którym hołdowali pracujący w nim wychowawcy. Mir kumen on to film propagandowy, ale i na wskroś nowoczesny — po mistrzowsku łączący montaż obrazu i dźwięku, ale też umiejętnie budujący emocjonalny wymiar opowieści o sanatorium Medema. Film Forda w Polsce został zatrzymany przez sanacyjną cenzurę, jednak był pokazywany w Paryżu i w Stanach Zjednoczonych. Jego polska premiera odbyła się dopiero w roku 2017 jako zwieńczenie prac nad restauracją i digitalizacją obrazu przeprowadzonych, we współpracy z zagranicznymi instytucjami, przez Filmotekę Narodową — Instytut Audiowizualny.

Elżbieta Wysocka pracuje w FINA i obecnie kieruje działem opracowań i digitalizacji. Od 2010 była kierownikiem Repozytorium Cyfrowego realizującego zadania w zakresie katalogowania i ochrony cyfrowej a także digitalizacji i rekonstrukcji filmów fabularnych i animowanych, w tym filmów przedwojennych. W latach 2015-2016 odpowiedzialna za koordynację prac digitalizacyjnych  na potrzeby międzynarodowego projektu restauracji filmu „Mir kumen on” (reż. A. Ford, 1936), którego partnerami było studio Lobster Films, the Museum of Modern Art i Deutsche Kinemathek. Z wykształcenia konserwatorka dzieł sztuki, pracę magisterską (2006) i doktorską (2012) obroniła w zakresie ochrony i restauracji sztuki audiowizualnej (filmu i nowych mediów).

Wydarzenie towarzyszące wystawie
 • 24.02 – 27.05.2018
  Przyszłość będzie inna
  Wizje i praktyki modernizacji społecznych po roku 1918

  Wystawa poświęcona dwudziestoleciu międzywojennemu w Polsce, której narracja zbudowana będzie wokół kluczowych idei społecznych, jakie rodzą się po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Koncepcje modernizacyjne skupiające się na potrzebach dotychczas niedowartościowanych grup społecznych — kobiet, dzieci, robotników czy mniejszości narodowych — pokazane zostaną za pomocą szeroko pojętej kultury wizualnej tego czasu (od architektury i wzornictwa po najbardziej nowoczesne wówczas medium — film).

  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
Nadchodzące wydarzenia
wszystkie
 • 12.07 (ND) 11:00
  Niedzielne oprowadzanie z przewodniczką
  Pióro i skalpel. Oprowadzanie tematyczne po wystawie „Lekcja fruwania”
  Facebook ZachętyFacebook Zachęty
 • 22.07 (ŚR) 18:00
  „Zachęta miga!" na żywo!
  Oprowadzanie w PJM po wystawie „Andrzej Krauze. Lekcja Fruwania”
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • 19.08 (ŚR) 18:00
  „Zachęta miga!" na żywo!
  Oprowadzanie w PJM po wystawie „Być jak Paul Cézanne”
  Miejsce Projektów ZachętyMPZ