1. Maja Kowalczyk, Mam prawo, fot. Piotr Kowalczyk