1. Kryjówka w kanalizacji miejskiej, Lwów, Ukraina