1. Kuratorka Magdalena Komornicka z artystką Joanną Piotrowską, fot. Kacper Godlewski